Phần mềm Quản lý KPI/OKR – digiiTeamW

Phần mềm KPI/OKR và công việc cá nhân: Linh hoạt, đa năng, đáp ứng nhu cầu quản lý KPI chuyên sâu:

  • Tính năng chuyên sâu về quản lý KPI: thiết kế KPI, duyệt bộ KPI, giao KPI, cập nhật kết quả KPI, duyệt kết quả và đánh giá KPI.
  • Hỗ trợ cập nhật bằng chứng cho kết quả chỉ tiêu
  • Dễ sử dụng
  • Phù hợp nhiều quy mô doanh nghiệp
  • Quản lý công việc cá nhân từ KPI được giao
16/05/2023
quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên

Quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên

Quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên là một khía cạnh quan trọng trong lĩnh vực quản lý nhân sự. Hiệu suất làm việc […]
30/03/2023

Áp dụng phần mềm KPI tại doanh nghiệp

Chỉ số KPI được thiết kế để đo lường mức độ hoàn thành các mục tiêu, tiêu chuẩn và yêu cầu cụ thể được đặt ra […]
30/03/2023
KPI là gì? Những thách thức khi triển khai KPI?

KPI là gì? Thách thức khi triển khai KPI?

Chỉ  số KPI được sử dụng để đánh giá và giám sát hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp giúp theo dõi và đánh giá mức […]
08/03/2023
Triển khai phần mềm KPI cho công ty thời trang

Triển khai Phần mềm KPI cho Công ty Thời trang YODY

OOC ký hợp đồng và triển khai phần mềm KPI cho Công ty Thời trang YODY. Vào sáng 08/03/2023 OOC đã có buổi Hướng dẫn Phần mềm […]
15/11/2022
Chỉ tiêu KPI thông dụng nhất cho doanh nghiệp

Các chỉ tiêu KPI thông dụng nhất trong doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp, dựa vào định hướng chiến lược sẽ xây dựng nên bộ chỉ tiêu KPI phù hợp. Rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến […]

Contact Us

//]]>