0963 63 60 66

21/01/2019
Phần mềm quản lý nhân sự digiiHR

5 lợi ích bất ngờ khi sử dụng hệ thống thông tin nhân sự

Hệ thống thông tin nhân sự HRIS là một phần mềm cho phép các tổ chức, doanh nghiệp xử lý nhiều chức năng nhân sự tự động và […]
05/06/2018
Các tính năng chính của phần mềm hồ sơ nhân sự digiiHR

Phần mềm Thông tin nhân sự digiiHRI – tính năng chính

Phần mềm Quản lý hồ sơ nhân sự (digiiHR) của Công ty Giải pháp Công nghệ OOC giúp DN quản lý hồ sơ nhân sự theo hệ thống chức danh. […]