Cổng thông tin nhân viên digiiPortal

Cổng thông tin nhân viên:

  • Cổng tương tác giữa nhân viên và công ty
  • Cập nhật thông tin cá nhân của nhân viên
  • Cung cấp thông tin có tính cá nhân như tiền lương, thưởng
  • Quản lý KPI cá nhân
  • Quản lý kết quả đánh giá năng lực cá nhân
23/06/2022
15 phần mềm nhân sự miễn phí hiệu quả

Phần mềm nhân sự là gì? Vai trò của phần mềm nhân sự

Phần mềm nhân sự là gì? Phần mềm nhân sự là phần mềm giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chức năng quản lý nhân sự, tăng […]

Contact Us