0963 63 60 66

1_66690

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch VINASA phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Minh Quyết)

//]]>