Quản lý công việc

Phần mềm Quản lý công việc hay Quản lý giao việc của OOC là phần mềm hỗ trợ quản lý công việc thông qua việc lập danh sách công việc cần thực hiện, giao việc cho nhân viên, theo dõi quá trình thực hiện và đánh giá mức độ hoàn thành công việc của nhân viên.

Phần mềm Quản lý công việc có thể sử dụng cho cá nhân, nhóm làm việc hoặc doanh nghiệp. Một số tính năng chính của phần mềm Quản lý công việc của OOC như:

●      Tạo/đăng ký công việc một cách đơn giản và dễ dàng (chi tiết công việc, tình trạng công việc, người/bộ phận chịu trách nhiệm, người liên quan, kết quả đầu ra, ngày bắt đầu, deadline….) và giao việc cho người khác hoặc giao cho các thành viên trong nhóm/bộ phận đã tạo mối liên kết về cơ cấu tổ chức nếu sử dụng cho doanh nghiệp.

●      Quản lý danh sách công việc của cá nhân, nhóm, bộ phận, công ty dưới dạng danh sách, lịch tháng, tuần (Calendar), ma trận ưu tiên (Priority Matrix) – một công cụ đơn giản mà hiệu quả khi người dùng có quá nhiều công việc phải quản lý, phải thực hiện, hay theo phương pháp “quả cà chua” (Pomodoro) – phương pháp quản trị thời gian giúp quản lý công việc một cách tập trung, sáng tạo.

●      Phần mềm Quản lý công việc có giao diện dashboard sinh động, tổng hợp các thông tin quan trọng giúp người dùng dễ dàng quản lý công việc theo tình trạng, độ ưu tiên.

●      Ngoài ra, hệ thống báo cáo nhanh của phần mềm Quản lý công việc giúp người quản lý đánh giá nhanh việc thực hiện công việc của nhân sự thuộc nhóm/bộ phận, công ty.

●      Song song cùng phiên bản web, phần mềm Quản lý công việc của OOC có thể được cài đặt dưới dạng mobile-app giúp người dùng có thể quản lý công việc mọi lúc, mọi nơi, đa dạng trên nhiều thiết bị điện tử (máy tính, laptop, điện thoại di động, tablet…).

Với giao diện thân thiện, tính năng phong phú, phần mềm Quản lý công việc của OOC không chỉ giúp ích cho mỗi cá nhân trong quản lý công việc hàng ngày mà đặc biệt hữu ích với nhóm làm việc, bộ phận, doanh nghiệp trong giao việc, giám sát, quản lý công việc của nhân viên, hạn chế được những tình huống như quên các việc đáng ra được ưu tiên hay việc chồng chéo nhiều người thực hiện nhưng không ai chịu trách nhiệm…