Quản lý dự án là gì? Ứng dụng giải pháp quản lý dự án trong doanh nghiệp

Biểu đồ quản lý dự án

Biểu đồ quản lý dự án

Dự án là gì?

Dự án là một công việc hoặc tập hợp các công việc được thực hiện trong một khoảng thời gian giới hạn, với mục tiêu cụ thể, tài nguyên đã được giao, và kết quả đầu ra mong muốn. Dự án thường được tiến hành để đạt được một mục tiêu cụ thể, giải quyết một vấn đề hoặc tận dụng cơ hội mới.” Doanh nghiệp cần giải pháp quản lý dự án phù hợp để quản lý tốt các dự án của mình.

Các đặc điểm chung của dự án bao gồm:

 1. Mục tiêu cụ thể: Mỗi dự án có một mục tiêu cụ thể mà nó định hướng đến. Mục tiêu này phải rõ ràng, có thể đo lường được và thường được xác định từ đầu dự án.
 2. Thời gian giới hạn: Dự án được thực hiện trong một khoảng thời gian xác định, có thể là từ vài tuần đến vài năm. Thời gian giới hạn này giúp định hình khung thời gian hoàn thành dự án và đưa ra lịch trình công việc cụ thể.
 3. Tài nguyên đã được giao: Dự án sử dụng các tài nguyên như nguồn lực, ngân sách, nhân lực, vật liệu, công nghệ, và các nguồn lực khác đã được giao để hoàn thành mục tiêu của dự án.
 4. Độ phức tạp: Dự án có tính phức tạp vì nó liên quan đến nhiều công việc, hoạt động, và yếu tố khác nhau. Quản lý dự án giúp điều phối và đồng bộ hóa các công việc khác nhau trong dự án.
 5. Kết quả đầu ra mong muốn: Dự án cần đạt được các kết quả đầu ra hoặc sản phẩm cuối cùng mong muốn. Đây là tiêu chuẩn đánh giá thành công của dự án.

Dự án được quản lý dựa trên các phương pháp quản lý dự án chuyên nghiệp để đạt được các kết quả mong muốn trong khuôn khổ của thời gian, nguồn lực, và ngân sách đã được giao.

Quản lý dự án là gì?

Quản lý dự án là quá trình lãnh đạo, tổ chức, điều hành, kiểm soát và giám sát các hoạt động trong một dự án nhằm đạt được các mục tiêu và kết quả dự án đã định sẵn. Quản lý dự án bao gồm việc lập kế hoạch, phân công công việc, quản lý tài nguyên, giám sát tiến độ, quản lý ngân sách, đánh giá rủi ro, giải quyết vấn đề, và báo cáo tiến trình dự án cho các bên liên quan.

Quản lý dự án là một kỹ năng đa ngành, có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như công nghệ thông tin, xây dựng, tài chính, marketing, y tế, giáo dục, và nhiều lĩnh vực khác. Một quản lý dự án thành công cần phải có kỹ năng lãnh đạo, quản lý thời gian, quản lý nguồn lực, giao tiếp, giải quyết vấn đề, đàm phán, và phân tích rủi ro.

Mục tiêu của quản lý dự án là đạt được kết quả dự án theo đúng tiến độ, chất lượng, nguồn lực, và ngân sách đã định sẵn. Đồng thời, quản lý dự án cũng đảm bảo tính liên tục, tương thích với môi trường, và đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng hoặc bên liên quan.

Tại sao phải quản lý dự án?

Quản lý dự án là một hoạt động quan trọng vì nó giúp đạt được nhiều lợi ích đáng kể cho tổ chức hoặc công ty thực hiện dự án. Dưới đây là một số lý do vì sao quản lý dự án là cần thiết:

 1. Đạt được mục tiêu dự án: Quản lý dự án giúp định hướng rõ ràng, lập kế hoạch chi tiết, phân công công việc và theo dõi tiến độ, giúp đảm bảo rằng dự án đạt được mục tiêu đã đề ra trong thời gian và nguồn lực cho phép.
 2. Kiểm soát nguồn lực: Quản lý dự án giúp quản lý tài nguyên như ngân sách, nhân lực, vật liệu và thiết bị một cách hiệu quả. Điều này đồng nghĩa với việc đảm bảo sử dụng tài nguyên một cách có hiệu quả, giúp tránh lãng phí và đồng thời tối ưu hóa các nguồn lực có sẵn.
 3. Điều phối công việc: Quản lý dự án giúp phân công công việc và điều phối các hoạt động của đội ngũ dự án. Điều này đồng nghĩa với việc đảm bảo rằng mọi người đang làm việc cùng hướng và phối hợp với nhau để đạt được kết quả tốt nhất.
 4. Giảm rủi ro: Quản lý dự án giúp xác định, đánh giá và quản lý các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện dự án. Điều này giúp đưa ra các biện pháp phòng ngừa và ứng phó để giảm thiểu tác động tiêu cực của các rủi ro đối với dự án.
 5. Tăng cường kiểm soát và đánh giá: Quản lý dự án cung cấp các công cụ và kỹ thuật giúp theo dõi, đánh giá và đo lường tiến độ, chất lượng và hiệu quả của dự án. Điều này giúp đưa ra các quyết định dựa trên cơ sở thông tin chính xác và đáng tin cậy, từ đó tăng cường khả năng kiểm soát và đánh giá dự án.
 6. Tăng tính minh bạch và truy

Có thể ứng dụng giải pháp quản lý dự án trong những lĩnh vực nào?

Phương pháp và giải pháp quản lý dự án có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm:

 1. Công nghiệp: Quản lý dự án được sử dụng trong các dự án sản xuất, chế tạo, vận hành và bảo trì trong ngành công nghiệp. Các dự án có thể là việc phát triển sản phẩm mới, tối ưu hóa quy trình sản xuất, cải tiến thiết bị, quản lý chuỗi cung ứng và hệ thống vận chuyển.
 2. Xây dựng: Quản lý dự án trong ngành xây dựng được sử dụng để quản lý các dự án xây dựng công trình như nhà ở, cầu đường, cơ sở hạ tầng, công trình thủy điện, công trình giao thông, công trình dân dụng, công trình công nghiệp, vv.
 3. Công nghệ thông tin: Quản lý dự án trong lĩnh vực công nghệ thông tin được sử dụng trong các dự án phát triển phần mềm, triển khai hệ thống mạng, quản lý dữ liệu, dự án công nghệ thông tin trong tổ chức, phát triển ứng dụng di động, vv.
 4. Sản xuất: Quản lý dự án trong lĩnh vực sản xuất được sử dụng để quản lý các dự án liên quan đến quy trình sản xuất, quản lý nguồn lực, quy trình sản xuất, quy trình kiểm tra chất lượng, quản lý đội ngũ nhân viên, vv.
 5. Sự kiện và truyền thông: Quản lý dự án trong lĩnh vực sự kiện và truyền thông được sử dụng để quản lý các dự án tổ chức sự kiện, quản lý dự án truyền thông, quản lý dự án marketing, quản lý dự án truyền thông trực tuyến, vv.
 6. Năng lượng và môi trường: Quản lý dự án được sử dụng trong các dự án năng lượng tái tạo, quản lý dự án bảo vệ môi trường, dự án quản lý chất thải, quản lý dự án nước, quản lý dự án khí hậu, vv.
 7. Y tế và dược phẩm: Quản lý dự án được sử dụng trong các dự án nghiên cứu y tế, dự án phát triển dược phẩm, dự án quản lý bệnh viện…

Những giải pháp quản lý dự án thông dụng?

Có nhiều giải pháp quản lý dự án thông dụng được sử dụng trong các dự án thực tế. Dưới đây là một số giải pháp quản lý dự án phổ biến:

 1. Microsoft Project: Đây là một trong những công cụ quản lý dự án phổ biến nhất được sử dụng để lập kế hoạch, lên lịch, theo dõi tiến độ và kiểm soát nguồn lực trong dự án.
 2. Trello: Là một công cụ quản lý dự án dựa trên trực quan, dựa trên nguyên tắc Kanban. Nó cho phép người dùng tạo ra các bảng, danh sách và thẻ để quản lý công việc và phối hợp với đội ngũ.
 3. Asana: Là một công cụ quản lý dự án dựa trên nhiệm vụ, cho phép người dùng tạo, phân công và theo dõi các nhiệm vụ, giao tiếp và quản lý nguồn lực trong dự án.
 4. Basecamp: Là một công cụ quản lý dự án dựa trên dự án, cung cấp tính năng như lập kế hoạch dự án, theo dõi tiến độ, giao tiếp nhóm và chia sẻ tài liệu.
 5. Slack: Là một công cụ giao tiếp nhóm, cho phép người dùng tạo các kênh liên lạc, trao đổi tin nhắn và chia sẻ tệp tin trong dự án.
 6. Diagram Gantt: Là một công cụ trực quan cho phép người dùng tạo biểu đồ Gantt để lên lịch và theo dõi tiến độ dự án.
 7. digiiPM: Là phần mềm quản lý dự án chuyên nghiệp do OOC phát triển, giúp doanh nghiệp quản lý tiến độ dự án theo WBS, Kanban, quản lý chi phí và khối lượng dự án, quản lý ngày công và nhân sự dự án, quản lý hồ sơ và tài liệu dự án, quản lý tương tác giữa các thành viên dự án.
 8. Google Docs và Google Sheets: Là các công cụ văn bản và bảng tính trực tuyến của Google, cho phép đội ngũ dự án cộng tác, chia sẻ tài liệu và làm việc đồng thời trên cùng một tài liệu.

Đây chỉ là một số trong số các giải pháp quản lý dự án phổ biến, tùy vào yêu cầu và đặc thù của dự án, người quản lý dự án có thể lựa chọn giải pháp phù hợp để hỗ trợ quản lý và thực hiện dự án một cách hiệu quả.

Giải pháp quản lý dự án digiiPM của OOC Solutions có ưu điểm gì?

Là một phần mềm quản lý dự án, digiiPM của OOC Solutions có nhiều ưu điểm sau:

 1. Giao diện người dùng đơn giản và dễ sử dụng: digiiPM có giao diện người dùng thân thiện, giúp người dùng dễ dàng sử dụng và tiếp cận các tính năng của phần mềm mà không cần có kiến thức chuyên sâu về quản lý dự án.
 2. Tính năng đa dự án: digiiPM cho phép quản lý nhiều dự án đồng thời, với khả năng xem tổng quan tiến độ, tài nguyên, ngân sách của từng dự án riêng biệt.
 3. Lập kế hoạch dự án linh hoạt: Phần mềm cung cấp tính năng lập kế hoạch dự án với bảng giao việc, biểu đồ Gantt và tính năng lên lịch công việc dựa trên nguồn lực và thời gian.
 4. Quản lý tài nguyên dự án: digiiPM cho phép phân công nguồn lực cho các công việc, giúp theo dõi và quản lý nguồn lực dự án, bao gồm cả nguồn lực con người và tài nguyên vật lý.
 5. Theo dõi tiến độ dự án: Phần mềm cung cấp tính năng theo dõi tiến độ dự án, cho phép người dùng nắm bắt tình trạng của dự án, xác định các công việc chậm tiến độ và đưa ra biện pháp phòng ngừa. Quản lý hoạt động và tiến độ dự án theo WBSKanban
 6. Giao tiếp và cộng tác dự án: digiiPM cung cấp tính năng giao tiếp nội bộ dự án, giúp người dùng gửi tin nhắn, chia sẻ tệp tin, ghi chú và bình luận trong dự án, giúp cộng tác trong dự án trở nên dễ dàng.
 7. Báo cáo dự án: Phần mềm cung cấp các báo cáo dự án đầy đủ, giúp người dùng đánh giá tiến độ, hiệu quả và tình trạng của dự án, từ đó đưa ra các quyết định quản lý dự án hợp lý.
 8. Tính năng theo dõi ngân sách: digiiPM cho phép theo dõi ngân sách của dự án, giúp người dùng kiểm soát chi phí của dự án theo hạng mục và hoạt động.
 9. Khả năng mở rộng tích hợp với các phần mềm khác như kế toán, phần mềm quản lý sản xuất, ERP

Có thể dùng giải pháp quản lý dự án digiiPM để quản lý sinh viên làm luận văn tốt nghiệp không?

Có, phần mềm quản lý dự án có thể được sử dụng để quản lý sinh viên trong quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp hoặc các dự án nghiên cứu khác. Dưới đây là một số cách mà phần mềm quản lý dự án có thể hỗ trợ trong việc quản lý sinh viên làm luận văn tốt nghiệp:

 1. Lên kế hoạch và theo dõi tiến độ: Phần mềm quản lý dự án cho phép tạo và quản lý kế hoạch công việc, thiết lập mốc thời gian, và theo dõi tiến độ của từng sinh viên. Giúp giáo viên hướng dẫn có cái nhìn tổng quan về tiến độ làm việc của từng sinh viên và phản hồi kịp thời nếu cần thiết.
 2. Phân công công việc: Phần mềm quản lý dự án cho phép giáo viên phân công công việc cụ thể cho từng sinh viên, gán người thực hiện và đặt hạn chót hoàn thành. Điều này giúp đảm bảo tính đồng đều trong phân công công việc và theo dõi việc hoàn thành công việc của từng sinh viên.
 3. Quản lý tài nguyên: Phần mềm quản lý dự án cho phép giáo viên quản lý tài nguyên như tài liệu, nguồn lực, dữ liệu nghiên cứu, giúp đồng bộ và chia sẻ thông tin giữa giáo viên và sinh viên.
 4. Giao tiếp và cộng tác: Phần mềm quản lý dự án cung cấp tính năng giao tiếp nội bộ, giúp giáo viên và sinh viên có thể liên lạc, chia sẻ thông tin, trao đổi ý kiến và hỗ trợ nhau trong quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp.
 5. Theo dõi và đánh giá: Phần mềm quản lý dự án cho phép giáo viên theo dõi và đánh giá tiến độ làm việc của từng sinh viên, đưa ra phản hồi và đánh giá kết quả công việc. Điều này giúp sinh viên nhận được đánh giá chính xác về công việc của mình và giúp giáo viên đánh giá chất lượng của luận văn tốt nghiệp.
 6. Quản lý tiến trình làm luận văn của sinh viên trên diện rộng của toàn trường, thay vì phụ thuộc vào quá trình quản lý của từng giảng viên.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phần mềm quản lý dự án chỉ là công cụ quản lý tiến độ thực hiện luận văn của sinh viên. Nội dung, thể thức luận văn vẫn phải do giảng viên thực hiện và chịu trách nhiệm với nhà trường theo quy định.

digiiPM có thể giúp nhà trường quản lý tiến độ làm luận văn của cả nghìn sinh viên không?

Phần mềm quản lý dự án có thể giúp nhà trường quản lý tiến độ của cả nghìn sinh viên trong quá trình làm luận văn tốt nghiệp, tuy nhiên cần lưu ý một số điều sau:

 1. Khả năng mở rộng: Phần mềm quản lý dự án cần có khả năng mở rộng để có thể đáp ứng được số lượng lớn sinh viên và dự án nghiên cứu. Nó cần hỗ trợ công việc quản lý đồng thời cho nhiều dự án, nhiều nhóm và nhiều thành viên trong cùng một thời điểm.
 2. Độ phổ biến và tính đa dạng: Phần mềm quản lý dự án cần được sử dụng rộng rãi và đa dạng, để đáp ứng được nhiều yêu cầu khác nhau từ các khoa, ngành và chuyên ngành khác nhau trong trường đại học.
 3. Quản lý tài nguyên: Phần mềm quản lý dự án cần hỗ trợ quản lý tài nguyên như tài liệu, nguồn lực, dữ liệu nghiên cứu của nhiều sinh viên cùng một lúc, đồng bộ và chia sẻ thông tin giữa giáo viên và sinh viên.
 4. Giao tiếp và cộng tác: Phần mềm quản lý dự án cần hỗ trợ tính năng giao tiếp và cộng tác, giúp giáo viên và sinh viên có thể liên lạc, chia sẻ thông tin, trao đổi ý kiến và hỗ trợ nhau trong quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp.
 5. Tiện ích và khả năng tùy biến: Phần mềm quản lý dự án cần cung cấp các tính năng tiện ích và khả năng tùy biến để đáp ứng các yêu cầu đặc thù của từng dự án nghiên cứu và quy trình quản lý của nhà trường.

Tuy nhiên, việc triển khai và quản lý phần mềm quản lý dự án cho cả nghìn sinh viên cần có sự quản lý tổ chức kỹ lưỡng, đảm bảo tính bảo mật thông tin, và đào tạo đội ngũ người quản lý và sử dụng phần mềm hiệu quả.

Contact Us