Quy trình đánh giá năng lực cá nhân sử dụng phần mềm Khung năng lực CAT của OOC

đánh giá năng lực cá nhân - digiiCAT
Rate this post

Last updated on 28/02/2024

Phần mềm Khung năng lực của OOC là giải pháp hữu ích giúp doanh nghiệp tự thiết kế và vận hành hệ thống đánh giá năng lực cá nhân. Khi sử dụng phần mềm, Ban lãnh đạo và Giám đốc nhân sự của các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tự thiết kế hệ thống đánh giá; doanh nghiệp có thể tiết kiệm thời gian tiến hành đánh giá năng lực cá nhân và có các báo cáo đa dạng và kết quả đánh giá năng lực cá nhân tự động phục vụ các công tác quản trị nhân sự khác.

Quy trình đánh giá năng lực cá nhân sử dụng phần mềm Khung năng lực CAT của OOC

Dưới đây là quy trình thực hiện đánh giá năng lực sử dụng phần mềm Khung năng lực CAT của giải pháp OOC:

  • Bước 1: Doanh nghiệp tự thiết kế Từ điển năng lực dựa trên từ điển năng lực mẫu theo ngành/lĩnh vực.
  • Bước 2: Doanh nghiệp tự thiết kế khung năng lực, thiết lập điểm tối thiểu và kỳ vọng của từng chức danh đối với mỗi năng lực.
  • Bước 3: Doanh nghiệp tự thiết lập đợt đánh giá năng lực áp dụng theo khung năng lực đã xây dựng.
  • Bước 4: Các nhân sự đánh giá thực hiện đánh giá năng lực các nhân sự được phân công trong đợt đánh giá hoặc có thể ủy quyền cho nhân sự khác đánh giá.
  • Bước 5: Ban lãnh đạo hoặc Phòng nhân sự  theo dõi, giám sát quá trình đánh giá năng lực theo khung năng lực, có thể xem kết quả, gửi trả kết quả đánh giá năng lực nếu có vấn đề cần đánh giá lại.
  • Bước 6: Sau khi kết thúc đợt đánh giá năng lực sử dụng phần mềm Khung năng lực OOC-CAT, Ban lãnh đạo và Phòng nhân sự có thể xem và kết xuất các báo cáo đánh giá năng lực từ phần mềm để phục vụ cho việc tính lương, định hướng phát triển năng lực chuyên môn cho từng vị trí, bổ nhiệm thăng chức và các nhu cầu quản trị năng lực khác.

Phần mềm Khung năng lực sẽ là công cụ hữu ích

Với các bước thực hiện đơn giản và cơ sở dữ liệu sẵn có trên hệ thống, phần mềm Khung năng lực sẽ là công cụ hữu ích để giúp CEO hoặc Giám đốc nhân sự của các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tự tay thiết kế hệ thống đánh giá năng lực và thực hiện đánh giá năng lực nhân sự trong công ty theo phương pháp khung năng lực một cách thuận tiện.

Đọc thêm: Kinh nghiệm đánh giá năng lực cá nhân sử dụng phần mềm Khung năng lực tại DN 

Các bước triển khai khung năng lực COID

Contact Us