Bảng điểm cân bằng

Phương pháp Bảng điểm cân bằng, hay Thẻ điểm cân bằng

09/05/2023
Có nên dùng BSC - KPI để đánh giá nhân viên không?

Có nên đánh giá nhân viên bằng BSC – KPI không?

Phương pháp BSC – KPI giúp doanh nghiệp định hướng và quản lý hiệu quả hoạt động của mình. Vậy có nên đánh giá nhân viên […]
15/10/2017
Kinh nghiệm triển khai hệ thống bảng điểm cân bằng (BSC) ở Việt Nam I

Kinh nghiệm triển khai hệ thống bảng điểm cân bằng(BSC) ở Việt Nam (kỳ I)

Bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecard – BSC) ngày càng được áp dụng trong nhiều ngành và lĩnh vực từ doanh nghiệp đến các cơ quan […]

Contact Us