BSC

Thẻ điểm cân bằng (BSC) được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực kinh tế, các ngành công nghiệp bởi chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận trên toàn thế giới. Hơn 50% các công ty lớn của Mỹ, Châu Âu, Châu Á đang áp dụng BSC.

Xu hướng này vẫn đang tăng nhanh và thậm chí mở rộng ra đến các khu vực Trung Đông và Châu Phi. Một nghiên cứu toàn cầu gần đây của Bain & Co đã cho biết thẻ điểm cân bằng đang đứng ở vị trí thứ năm trong nhóm mười công cụ quản lý được sử dụng rộng rãi nhất trên toàn thế giới.

Thẻ điểm cân bằng cũng đã được các biên tập viên của Harvard Business Review chọn là một trong những ý tưởng kinh doanh có ảnh hưởng nhất trong 75 năm qua.

Thẻ điểm cân bằng phân loại các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp theo 4 nhóm khía cạnh: Tài chính, Khách hàng, Quy trình nội bộ và Học hỏi phát triển.

Các mục tiêu của BSC thường được cụ thể hóa bằng Hệ thống Chỉ tiêu Hiệu suất trọng yếu – KPI hay Key Performance Indicator. Do đó, thẻ điểm cân bằng và KPI thường được sử dụng cùng nhau, như một cặp anh em song sinh.

15/10/2017

Kinh nghiệm triển khai hệ thống bảng điểm cân bằng(BSC) ở Việt Nam (kỳ I)

Bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecard – BSC) ngày càng được áp dụng trong nhiều ngành và lĩnh vực từ doanh nghiệp đến các cơ quan […]

Contact Us