0963 63 60 66

Đánh giá kết quả công việc

4 Tháng Chín, 2018
OOC - digiiCAT

Quy trình thực hiện đánh giá năng lực cá nhân sử dụng Phần mềm Quản lý Năng lực digiiCAT của OOC – digiiMS

Phần mềm digiiCAT nằm trong dự án digiiMS của Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOC là một phần mềm đánh giá năng lực nhân […]
Loading...