hiến máu

06/04/2023
Tham gia hiến máu

Cán bộ nhân viên OOC cùng nhau đi hiến máu.

Sáng 06/04, Công ty Giải pháp Công nghệ OOC đã tổ chức cùng nhau tham gia hoạt động hiến máu tại Viện Huyết học – Truyền […]

Contact Us