Khách hàng

29/01/2021
Cung cấp phần mềm KPI cho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Cung cấp phần mềm KPI cho Công ty Nhiệt điện Bà Rịa

Tháng 11/2020, Công ty Giải pháp Công nghệ OOC đã chính thức ký hợp đồng cung cấp phần mềm cho Công ty Nhiệt điện Bà Rịa […]
28/05/2020
Hướng dẫn sử dụng phần mềm KPI cho Hải An

Hướng dẫn sử dụng phần mềm KPI cho Công ty Vận tải và Xếp dỡ Hải An và các đơn vị thành viên

Dựa trên hợp đồng ký hồi tháng 10/2019, OOC đã tổ chức hướng dẫn sử dụng phần mềm KPI và báo cáo quản trị BI cho […]
05/12/2019
Cung cấp phần mềm KPI cho Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV - BIC

Cung cấp phần mềm KPIs cho Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV – BIC

Sau khi ký hợp đồng, hôm nay ngày 05/12, OOC đã tiến hành hướng dẫn sử dụng phần mềm KPIs cho Tổ triển khai dự án […]
22/10/2019
Dao tao phan mem kpi cho hai an

Cung cấp phần mềm KPI cho Công ty Vận tải và Xếp dỡ Hải An

Tháng 10/2019, Công ty Giải pháp Công nghệ OOC đã chính thức ký hợp đồng cung cấp phần mềm KPI cho Công ty Vận tải và […]
18/07/2019
Brochure OOC

Brochure OOC

Many enterprises even still have to face lots of issues in building management systems though having supports from consultants because of lack of appropriate management software […]

Contact Us