Khách hàng

11/12/2018
Công ty CP Z.Com GMO

Cung cấp Phần mềm Quản lý doanh nghiệp cho Công ty công nghệ GMO – Z.com

Tháng 12 năm 2018, Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOC và Công ty GMO – Z.com RUNSYSTEM đã làm việc, thỏa thuận và ký kết hợp đồng thuê Phần mềm Quản lý doanh nghiệp digiiMS nhằm số hóa hệ thống quản lý và đánh giá, từ đó giúp tăng hiệu suất làm việc, cải thiện lợi thế cạnh tranh, phục vụ cho công việc tuyển dụng, tính lương, bổ nhiệm thăng chức.
10/10/2018
Cung cấp Phần mềm Đánh giá năng lực digiiCAT cho Trưởng PT Liên cấp Olympia

OOC cung cấp Phần mềm Đánh giá năng lực DigiiCAT cho HT Trường PT Liên cấp Olympia

Phần mềm Đánh giá Năng lực digiiCAT cho Trường PT Liên cấp Olympia Tháng 9/2018, Công ty Giải pháp Công nghệ OOC cung cấp Phần mềm […]
08/10/2018
Phần mềm năng lực DigiiCAT cho TT Điều độ Hệ thống điện miền Bắc

Cung cấp Phần mềm Đánh giá Năng lực DigiiCAT cho Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc A1

Tháng 9/2018, Công ty Giải pháp Công nghệ OOC cung cấp Phần mềm Đánh giá Năng lực DigiiCAT cho Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện […]
18/09/2018
Phần mềm Hệ thống Quản lý OOC

OOC cung cấp phần mềm đánh giá nhân viên cho Công ty CP Dược phẩm Vĩnh Phúc (Vinphaco)

Tháng 9 năm 2018, Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOC đã triển khai dự án cung cấp Phần mềm Đánh giá Nhân viên cho […]
21/08/2018

Cung cấp Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp OOC – digiiMS cho Công ty Du lịch

Tháng 8 năm 2018, Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ OOC kí hợp đồng cung cấp phần mềm quản lý doanh nghiệp cho Công […]

Contact Us