fbpx

Lương 3p

11/10/2017

Những sai lầm trong thiết kế hệ thống lương (kỳ II)

Với phương thức xây dựng hệ thống lương như trên, nhiều doanh nghiệp đã thành công. Vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực sự hiểu […]
10/10/2017

Những sai lầm trong thiết kế hệ thống lương

Với phương thức xây dựng hệ thống lương như trên, nhiều doanh nghiệp đã thành công. Vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực sự hiểu […]
09/10/2017
Hệ thống lương 3P OOC

Hệ thống lương 3P – Tạo động lực, thu hút người tài và nâng cao hiệu quả

Lương 3P là gì? Hệ thống lương 3P là hệ thống lương được xây dựng sao cho các cấu phần thu nhập cá nhân phản ánh […]
08/10/2017

Hiểu thế nào cho đúng về Hệ thống đãi ngộ 3P?

Hệ thống đãi ngộ 3P là một mô hình thiết kế hệ thống đãi ngộ dựa trên nguyên tắc: mức thu nhập của một người phụ […]
//]]>