New Coke

07/07/2022

Phân tích Case Study: New Coke – Sự thất bại của Coca-Cola

Vào những năm 1970 và đầu những năm 1980, Coca-Cola vẫn tiếp tục duy trì vị trí nhà sản xuất nước giải khát bán chạy nhất […]

Contact Us