ngày hội việc làm

22/04/2023
OOC tham dự ngày hội việc làm tại VNU

Tham gia ngày hội việc làm tại Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội

Chiều 22/04 vừa qua OOC đồng hành và tham gia ngày hội việc làm tại Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội với […]

Contact Us