0963 63 60 66

OKRs là gì

11/04/2020
Google OKRs

OKR là gì? Đặt mục tiêu với OKRs – Phương pháp Google

Các nghiên cứu đã cho thấy rằng việc cam kết với một mục tiêu có thể cải thiện hiệu suất của nhân viên. Nhưng cụ thể […]
02/09/2019
OKRs là gì?

OKRs là gì? OKRs dành cho ai?

Gần đây, OKRs nổi lên như một phương pháp quản lý theo mục tiêu đã được chứng thực thành công ở những tập đoàn công nghệ […]
//]]>