0963 63 60 66

Phần mềm ERP

19/07/2018
Thị trường ERP Việt nam

Thị trường ERP Việt Nam và định hướng ứng dụng ERP tại các Doanh nghiệp

Thị trường ERP phản ánh nền kinh tế Trong Báo cáo về tình hình kinh tế Việt Nam năm 2016 công bố ngày 7-12, các chuyên […]
01/08/2017
Phần mềm ERP

ERP: Phần Mềm Quản Lý Tổng Thể Nguồn Lực Trong Doanh Nghiệp

Môi trường kinh doanh hiện đại với áp lực cạnh tranh ngày một gia tăng buộc doanh nghiệp luôn tìm kiếm giải pháp cung cấp sản […]
//]]>