phần mềm quản lý hiệu suất

16/05/2023
quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên

Quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên

Quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên là một khía cạnh quan trọng trong lĩnh vực quản lý nhân sự. Hiệu suất làm việc […]
08/03/2023
Triển khai phần mềm KPI cho công ty thời trang

Triển khai Phần mềm KPI cho Công ty Thời trang YODY

OOC ký hợp đồng và triển khai Dự án Phần mềm KPI cho Công ty Thời trang YODY. Vào sáng 08/03/2023 OOC đã có buổi Hướng […]
27/09/2019
Hướng dẫn phần mềm KPI cho Công ty Dược phẩm Vĩnh Phúc

Triển khai phần mềm KPI cho Công ty Dược phẩm Vĩnh Phúc – Vinphaco

Hướng dẫn sử dụng Phần mềm KPI cho Công ty Dược phẩm Vĩnh Phúc Sáng ngày 27/9/2019, OOC đã hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh […]

Contact Us