Phần mềm

24/05/2022
Phần mềm quản lý doanh nghiệp và những lợi ích không tưởng

Phần mềm quản lý doanh nghiệp và những lợi ích không tưởng

Các công ty nhỏ, vừa và lớn đều có thể hưởng lợi từ việc đầu tư vào phần mềm quản lý doanh nghiệp. Điều này nhằm […]
28/02/2022
Chọn nhà cung cấp phần mề. Lớn hãy nhỏ

Chọn nhà cung cấp phần mềm sao cho chuẩn? Lớn hay bé?

Đánh giá nhà cung cấp dựa trên những yếu tố nào? Nhìn vào một phần mềm nhân sự, điều đầu tiên doanh nghiệp quan tâm chính […]
15/02/2022
Lên kế hoạch đào tạo dựa trên khung năng lực

Lên kế hoạch đào tạo dựa trên khung năng lực

Một năm mới 2022 lại đến với đầy những mục tiêu và thách thức cho các doanh nghiệp. Lên các bản kế hoạch cho năm mới […]
07/01/2022
Triển khai phần mềm KPI cho doanh nghiệp sản xuất

Triển khai phần mềm KPI cho doanh nghiệp sản xuất gạch men hàng đầu – digiiTeamW

Ngày 29/12/2021, Công ty Giải pháp Công nghệ OOC ký hợp đồng cung cấp Phần mềm digiiTeamW cho Tập đoàn Vitto Hoàn Mỹ. Đây là một […]
15/10/2021
digiiTeamW Discount Voucher

Phần mềm Quản lý Công việc và Cộng tác digiiTeamW – OOC digiiMS khuyến mại tháng 10

Hỗ trợ Doanh nghiệp vượt đại dịch Đại dịch Covid-19 đã gây ra những tổn thất nghiêm trọng cho các doanh nghiệp. Hơn lúc nào hết, […]

Contact Us

//]]>