0963 63 60 66

quản trị dữ liệu

12 Tháng Mười Hai, 2018

Quản trị dữ liệu là thách thức lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam trong thời đại 4.0

“Nếu không có sự kiểm soát tốt về dữ liệu, sẽ đến một thời điểm dữ liệu kiểm soát con người thay vì con người có […]
Loading...