quản lý tài năng

15/06/2023
Quản lý nhân tài

Quản lý nhân tài là gì? Mô hình và công cụ quản lý nhân tài

Trong môi trường kinh doanh ngày nay, quản lý nhân tài đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng và phát triển một […]
23/11/2022
digiiTalent

Phần mềm Quản trị Tài năng digiiTalent

1. Giới thiệu Phần mềm Quản trị Tài năng digiiTalent Phần mềm Quản trị Tài năng digiiTalent của OOC hiện thực hóa mô hình 9 hộp […]

Contact Us