thực tập

17/05/2023
Giám đốc OOC trả lời phỏng vấn tại ngày hội việc làm - ĐH Quốc gia Hà nội

Thực tập tại doanh nghiệp: Để có ích cho cả doanh nghiệp và sinh viên

Thực tập tại doanh nghiệp là quá trình sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp trước khi tốt nghiệp – yêu cầu bắt buộc của […]

Contact Us