0963 63 60 66

Tài liệu hội thảo Số hóa quản trị – Xu hướng và kinh nghiệm tốt

22 phần mềm KPI tốt nhất năm 2019 (phần 1)
23 phần mềm KPI tốt nhất năm 2019 (phần 1)
2 Tháng Sáu, 2019
Thông tin cá nhân
Quản lý thông tin cá nhân trong phần mềm nhân sự
4 Tháng Sáu, 2019
Show all
Số hóa Quản trị doanh nghiệp

Số hóa Quản trị doanh nghiệp

Tài liệu hội thảo Số hóa quản trị – Xu hướng và thông lệ tốt do Công ty CP Tư vấn Quản lý OCD và Công ty Giải pháp Công nghệ OOC phối hợp với các đối tác tổ chức.

Các bài trình bày tập trung vào các xu hướng công nghệ trong chuyển đổi số quản trị doanh nghiệp và các chức năng của quản trị doanh nghiệp.

Chúng tôi sẽ upload các bài trình bày trước khi diễn ra Hội thảo chính thức.

Bài trình bày 01 – Chuyển đổi số

Bài trình bày 02 – Chuyển đổi số trong marketing

Bài trình bày 03 – Chuyển đổi số trong quản lý sản xuất – Phần 1

Bài trình bày 03 – Chuyển đổi số trong quản lý sản xuất – Phần 2

Bài trình bày Số hóa quản trị 04 – Chuyển đổi số trong quản lý nhân sự và điều hành

Bài trình bày 05 – Tổng hợp những vấn đề đặt ra và kết quả thảo luận của người tham gia hội thảo

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!