fbpx

Tin tuyển dụng

Các thông báo tuyển dụng và việc làm tại Công ty Giải pháp Công nghệ OOC tại Hà nội và TP Hồ Chí Minh.

04/01/2019
OOC tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng nhân viên triển khai hệ thống

Công ty Giải pháp Công nghệ OOC tuyển dụng nhân viên triển khai hệ thống. Nhiệm vụ – Khảo sát hiện trạng hệ thống IT , […]
//]]>