Tư vấn triển khai hệ thống KPI

Tư vấn triển khai hệ thống KPI

Tư vấn triển khai hệ thống KPI

Rate this post

Last updated on 25/05/2023

Hệ thống KPI (Key Performance Indicator) hệ thống chỉ tiêu phản ánh hiệu suất doanh nghiệp. Thông thường mỗi tiêu đề sẽ có một bản mô tả công việc hoặc kế hoạch làm việc hàng tháng. Người quản lý sẽ áp dụng các chỉ số để đánh giá hiệu quả của tiêu đề. Dựa trên việc hoàn thành KPI, công ty sẽ phải chịu phạt tiền cá nhân và tiền thưởng.

I.Các vấn đề thường gặp khi xây dựng hệ thống KPI

1 . Lạm dụng KPI trong quản lý

Đầu tiên, cần nhớ rằng: KPI chỉ là một công cụ để hỗ trợ doanh nghiệp quản lý công ty một cách tốt hơn. Việc coi KPI là liều thuốc trị được bách bệnh và đánh giá quá cao hiệu quả của KPI trong hệ thống quản lý dẫn đến việc doanh nghiệp sẽ áp chỉ tiêu KPI cho tất cả các vị trí. Điều này sẽ gây lãng phí về mặt thời gian, công sức và nguồn lực để quản lý và theo dõi sát sao các mục tiêu này, đặc biệt lãng phí trong các doanh nghiệp lớn, đông nhân viên. Thay vào đó nên sử dụng một số chỉ tiêu mang tính vận hành. 

2. Xây dựng KPI từ dưới lên

Điều này khiến cho sự tập trung vào từng chỉ tiêu thấp và có xu hướng bị cào bằng. Ngoài ra, việc phân tán quá nhiều chỉ tiêu cũng sẽ khiến các vị trí mất đi sự cân bằng và tập trung vào chỉ tiêu trọng yếu. Lúc đó sẽ có rất nhiều tình huống xấu xảy ra. Ví dụ như toàn bộ các vị trí sẽ được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ với năng suất tốt nhưng công ty lại không đạt được mục tiêu doanh thu cần thiết.

3. Chỉ tiêu KPI không gắn với hệ thống giao việc

Rất nhiều doanh nghiệp coi việc giao chỉ tiêu chỉ dựa trên các bản phân công giao việc của cấp trên cho bộ phận  hoặc cá nhân, mà không chắc chắn rằng những công việc được giao đó là dựa trên những nguyên tắc phân bổ chức năng. Nếu thiếu chuẩn chức năng, các chỉ tiêu KPI sẽ làm lãng phí nguồn lực mà các nhân viên bỏ ra để đạt cho bằng được chỉ tiêu nhưng kết quả thu được dễ bị sai lệch, chồng chéo và lặp lại những công việc đã làm. Việc chuẩn hóa lại phân bổ chức năng cho bộ phận và cho các chức danh, giao việc cho cá nhân theo chức danh là một điều kiện tiên quyết để triển khai hệ thống KPI.

4. Hệ thống KPI không gắn với trả lương

Còn nhiều doanh nghiệp giao chỉ tiêu và đánh giá nhưng không có những tác động nhằm tạo sự khác biệt giữa thành tích và hòa thành căn bản công việc, giữa kết quả vượt trội với kết quả thông thường. Việc không đồng bộ sẽ làm các vị trí bị thiếu hụt động lực để hoàn thành chỉ tiêu, dẫn tới việc áp dụng chỉ tiêu về KPI không hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực.

II. Xây dựng hệ thống chỉ số KPI 

Mỗi doanh nghiệp sẽ có những quy trình áp dụng KPI riêng biệt bởi nó còn phụ thuộc vào mục đích của từng đơn vị. Tuy nhiên vẫn sẽ có 1 quy chuẩn chung về quy trình xây dựng hệ thống KPIs như sau : Xác định chủ thể xây dựng KPI, xác định chức năng – nhiệm vụ của các bộ phận, xác định chỉ số hiệu suất cốt yếu KPIs, đo lường – tổng kết – điều chỉnh

Sử dụng công cụ SMART để xây dựng KPIs:

 •       S – Specific – Cụ thể
 •      M – Measurable – Có thể thống kê được
 •       A – Achievable – Có thể đạt được
 •        R – Realistics – Khả thi
 •        T – Time-bound – thời hạn chi tiết

SMART được xem như là các tiêu chí để đánh giá KPI có khả năng đáp ứng mục đích của nhà quản lý hay không. Trong đó, sử dụng KPI phải bảo đảm sứ mệnh, góc nhìn & những chiến lược của tổ chức nhất quán và tính thống nhất của hệ thống quản trị chung trong công tác.

III. Dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống KPI của Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Là một trong những công ty tư vấn quản lý đầu tiên cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống chỉ tiêu KPI (hệ thống đánh giá kết quả công việc), OCD hiện là công ty tư vấn quản lý giàu kinh nghiệm hàng đầu Việt nam trong lĩnh vực tư vấn xây dựng hệ thống KPI (để triển khai chiến lược hoặc đánh giá kết quả công việc theo phương pháp BSC). OCD đã thực hiện thành công nhiều dự án tư vấn hệ thống chỉ tiêu KPI cho nhiều doanh nghiệp ở Việt nam. Quy trình tư vấn xây dựng hệ thống KPI (tư vấn KPI): Thống nhất định hướng chiến lược

 • Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức
 • Chuẩn hóa chức năng bộ phận
 • Chuẩn hóa hệ thống chức danh
 • Xây dựng mô tả công việc
 • Xây dựng hệ thống chỉ tiêu KPI và Quy chế đánh giá KPI
 • Tích hợp hệ thống chỉ tiêu KPI vào phần mềm digiiKPI của OOC
 • Hỗ trợ theo dõi, đánh giá KPI trên phần mềm digiiKPI

 Đọc thêm: Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc theo KPIs cần chú ý gì?

Tầm quan trọng của hệ thống đo lường và đánh giá hiệu quả công việc KPI tới doanh nghiệp

Nguồn: Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Contact Us