0963 63 60 66

Thực tiễn triển khai KPIs tại các doanh nghiệp của Việt Nam

5 kỹ năng công nghệ cho thập kỷ mới
5 kỹ năng công nghệ cho thập kỷ mới
10/07/2019
Kỹ năng mềm là gì?
Kỹ năng mềm là gì?
11/07/2019
Show all
Thực tiến KPI: KPIs là hệ thống các mục tiêu dài hạn được xây dựng dựa trên mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp,

Thực tiễn triển khai KPIs tại các doanh nghiệp của Việt Nam.

4.7
(3)

Thực tiễn triển khai KPIs tại các doanh nghiệp của Việt Nam.

Vài năm trở lại đây, thuật ngữ KPIs đang ngày càng phổ biến và được áp dụng thành công tại nhiều doanh nghiệp trên thế giới, trong đó có cả các doanh nghiệp củ Việt Nam. Tuy nhiên bên cạnh đó, không ít doanh nghiệp đang hiểu sai bản chất và nhầm lẫn KPIs với các công cụ quản trị thành tích khác dẫn đến áp dụng và vận hành sai cách, không những không đạt được hiệu quả quản lý mà còn khiến doanh nghiệp rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Do đó, để áp dụng hiệu quả KPIs, nhà quản lý cần hiểu rõ bản chất của công cụ và có quy trình áp dụng phù hợp với những đặc điểm riêng của doanh nghiệp.

Sự khác nhau giữa KPIs và OKRs

KPIs là hệ thống các mục tiêu dài hạn được xây dựng dựa trên mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp, bắt nguồn trực tiếp từ 4 thẻ điểm cân bằng chiến lược của BSC là khách hàng, tài chính, quy trình nội bộ và học hỏi phát triển. Trong khi đó OKRs hướng đến hai vấn đề chính là mục tiêu và kết cuối cùng của mục tiêu đó. Nếu như KPIs mang tính hệ thống và dài hạn, là công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý của nhà quản trị thì OKRs lại là những mục tiêu ngắn hạn, sử dụng một vài lần, ít lặp lại và thường được áp dụng cho các doanh nghiệp có mục tiêu tham vọng, những start up công nghệ non trẻ. Vì thế về bản chất, hai thuật ngữ có nhiều điểm khác nhau. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp hiện nay chưa thực sự hiểu rõ và thường xuyên nhầm lẫn giữa hai khái niệm, khiến vận hành KPIs sai lệch bản chất dẫn đến nhiều hạn chế trong công tác đánh giá thành tích.

Sai lầm trong việc áp dụng KPIs tại một số doanh nghiệp

Một số nguyên nhân dẫn đến không đạt được hiệu quả KPIs có thể kể đến như là phương pháp thiết kế chưa phù hợp, chưa tập trung vào mục tiêu cốt lõi và quản lý doanh nghiệp mà chỉ coi đây là công cụ đánh giá nhân viên thông thường. Bên cạnh đó phương pháp triển khai KPIs tại nhiều doanh nghiệp còn chưa hợp lý, mỗi doanh nghiệp có mục tiêu, vị trí xuất phát và tiềm lực khác nhau, do đó không thể mang một thiết kế của doanh nghiệp khác vào để áp dụng cho doanh nghiệp mà không qua đánh giá điều chỉnh. Ngoài ra, một số doanh nghiệp sử dụng KPIs chưa phù hợp với tính năng của hệ thống, thiếu ứng dụng theo dõi và giám sát, chưa coi đây là quá trình thiết kế liên tục, không gắn KPIs với trí tuệ nhân tạo và cơ sở dữ liệu, tất cả những nguyên nhân này làm cho doanh nghiệp không đạt được hiệu quả trong việc triển khai áp dụng. Vì thế trong xây dựng KPIs, các doanh nghiệp cần thận trọng trong việc lựa chọn các chỉ tiêu và xử lý dữ liệu thu được từ đánh giá để đạt được hiểu quả cao nhất.

KPIs bản chất là một công cụ điều hướng, và là phương tiện hỗ trợ quản lý cho các nhà quản trị, vì thế một khi biến nó thành mục đích thì chắc chắn không những không đạt được hiệu quả mà còn nhận lại tác dụng ngược. Do đó, trước khi vận hành, các doanh nghiệp cần hiểu rõ bản chất và áp dụng cách thận trọng để đạt được hiệu quả cao nhất mà KPIs mang lại.

Tham khảo thêm tại :

Khái niệm cơ bản về thẻ bảng điểm cân bằng BSC

KPI về nhân sự

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 3

As you found this post useful...

Follow us on social media!

%d bloggers like this: