Ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý, kinh doanh điện

Công nghệ vận hành trung tâm điều hành SCADA EVNSPC

Rate this post

Last updated on 17/01/2024

Nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và năng suất lao động, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã tăng cường ứng dung khoa học công nghệ và công nghệ thông tin trong quản lý điện.

Hệ thống SCADA và trạm biến áp không người trực

Tiếp nối thành công trong triển khai thực hiện “Đẩy mạnh khoa học công nghệ” (KHCN), trong năm 2018, việc nghiên cứu khoa học và ứng dụng KHCN đạt được nhiều kết quả quan trọng, tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của EVN SPC.

Thành tựu điển hình

Ông Nguyễn Phước Đức, Phó tổng giám đốc EVN SPC, cho biết thành tựu điển hình trong ứng dụng KHCN của Tổng công ty là hệ thống SCADA và trạm biến áp 110 kV không người trực đã nghiệm thu và đưa vào vận hành chính thức. Hệ thống bao gồm trung tâm điều khiển chính (MCC) đặt tại Tổng công ty và một trung tâm điều khiển dự phòng (BCC) đặt tại tòa nhà 16 Âu Cơ, 20 trung tâm điều khiển xa (HMI) đặt tại các công ty điện lực (PC Đồng Nai có hệ thống SCADA/DMS riêng). 21 phòng điều độ của PC giám sát và điều khiển lưới điện 110 kV và 22 kV.

Trong năm 2018, Tổng công ty đã tổ chức thực hiện và nghiệm thu 6 đề án nghiên cứu khoa học và 72 sáng kiến cấp Tổng công ty. Đặc biệt, Tổng công ty đạt giải nhất cuộc thi sáng kiến vì cộng đồng do Tạp chí Cộng Sảnvà Bộ KH-CN tổ chức với đề tài tiết kiệm điện trong nuôi tôm.

Kế hoạch phát triển lưới điện thông minh của EVN SPC

Bên cạnh đó, Tổng công ty đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển lưới điện thông minh của EVN SPC gồm các mục tiêu, nhiệm vụ như: kết nối hệ thống SCADA các NMĐ, TBA cấp điện áp từ 110 kV trở lên thuộc phạm vi quản lý; triển khai xây dựng, đưa vào vận hành các TTĐK và TBA 110 kV không người trực thuộc phạm vi quản lý theo mô hình phù hợp với Đề án tổng thể phát triển lưới điện thông minh đã được duyệt; nâng cao tỷ lệ công tơ điện tử và thu thập số liệu đo đếm từ xa cho các khách hàng sử dụng điện.

Phấn đấu hoàn thành thu thập số liệu đo đếm từ xa cho 100% công tơ tổng tại các TBA công cộng và khách hàng có TBA chuyên dùng trong năm 2018; Triển khai dự án cấp điện bằng nguồn điện mặt trời cho huyện đảo Côn Đảo và Phú Quý…

Đưa dịch vụ điện lên các website dịch vụ công trực tuyến

Với mục tiêu đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng suất lao động, công tác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) được EVN SPC tiếp tục đẩy mạnh trong năm 2018. Trong đó, hệ thống các phần mềm lõi do Tập đoàn Điện lực VN (EVN) giao trong năm 2018 (bao gồm Eoffice 3.0, ERP, CMIS 3.0, HRMS 2.0, PMIS, QLĐTXD, EVNHES-MDMS) cùng hệ thống thanh toán thị trường điện, hệ thống báo cáo qua Web Portal được EVNSPC cùng các đơn vị thành viên triển khai đầy đủ hạng mục đúng tiến độ hoàn thành trong từng khâu như chuẩn bị hạ tầng, tổ chức đào tạo, cập nhật phiên bản, hỗ trợ người dùng và khai thác sử dụng.

Đề án “Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới của CMCN4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN SPC giai đoạn 2018 – 2020, tầm nhìn 2025

Tổng công ty đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng, trình EVN đề án “Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới của CMCN4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN SPC giai đoạn 2018 – 2020, tầm nhìn 2025”. Hoàn thành việc kết nối trang web cung cấp dịch vụ điện trực tuyến với Trung tâm hành chính công của địa phương hoặc kết nối liên thông để đưa dịch vụ điện lên các website cung cấp dịch vụ công trực tuyến của địa phương tại 21 tỉnh, thành phố phía nam.

Công tác kiện toàn chính sách và hạ tầng ATTT được triển khai theo đúng chính sách về ATTT của Bộ TTTT và Tập đoàn. Trong năm 2018, Tổng công ty và các đơn vị đã hoàn thành công tác lập hồ sơ, phân loại cấp độ ATTT cho các hệ thống thông tin trọng yếu với: Cấp độ 01: 08 hệ thống thông tin; Cấp độ 02: 36 hệ thống thông tin và Cấp độ 03: 08 hệ thống thông tin. Đồng thời hoàn thành quy hoạch sắp xếp lại cơ sở dữ liệu tại các trung tâm dữ liệu dùng chung, đảm bảo tính sẵn sàng trong việc triển khai ứng dụng các phần mềm lõi dùng chung, cho điều hành cung cấp điện và ứng dụng, lưu trữ cơ sở dữ liệu theo lộ trình phát triển CNTT, VTDR giai đoạn 2019 – 2022 của Tập đoàn.

Nguồn: Báo Thanh Niên

Trong năm 2018, Công ty Tư vấn Quản lý OCD (công ty mẹ của OOC digiiMS Solutions đã thực hiện dự án tư vấn Xây dựng hệ thống chỉ tiêu KPI cho Tổng công ty Điện lực miền Nam và nhiều công ty điện lực thành viên. OCD cũng là đơn vị đánh giá sự hài lòng của khách hàng cho SPC trong 6 năm liên tục từ 2013-2018.

Contact Us