0963 63 60 66

Công nghệ vận hành trung tâm điều hành SCADA EVNSPC – Ảnh: Đình Hoàng

Công nghệ vận hành trung tâm điều hành SCADA EVNSPC

//]]>