Văn hóa doanh nghiệp là gì?  Phương pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp hiệu quả?

Phương pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Rate this post

Last updated on 03/05/2023

Văn hóa doanh nghiệp là những giá trị cốt lõi được xây dựng và hình thành trong công ty. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp rất cần thiết đối với tất cả các doanh nghiệp. Vậy phương pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp là gì?

Văn hóa doanh nghiệp là gì?

Văn hóa doanh nghiệp là những giá trị được xây dựng và hình thành trong công ty. Nó có thể hiện thông qua hành vi, niềm tin, thái độ đọc, cách thức xử lý công việc của nhân viên và được chỉnh sửa và phát triển theo thời gian. Tính cách và năng lực của nhân viên cũng ảnh hưởng rất nhiều đến doanh nghiệp. 

Phương pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Để xây dựng nền văn hóa tốt thông thường bao gồm 6 bước cơ bản:

1.Xác định rõ mục tiêu doanh nghiệp muốn hướng tới

Mỗi doanh nghiệp đều có mục tiêu về kết quả kinh doanh hay các công trình xây dựng thương hiệu, hình ảnh mà doanh nghiệp muốn hướng tới.

Khi có thể xác định mục tiêu rõ ràng và giám sát mạch thì đưa ra chiến lược để xây dựng văn hóa công ty trong thời gian sắp tới.

2.Xác định giá trị cốt lõi đã được đưa đến thành công

Mỗi doanh nghiệp cần phải thiết lập được một hệ thống tiêu chuẩn, giá trị cốt lõi cốt lõi để trở thành thước đo cho quá trình định hướng phát triển cho doanh nghiệp. Những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp cần được xác định một cách cẩn trọng, tỉ lệ để đảm bảo rằng theo thời gian nó vẫn tồn tại theo sự phát triển của doanh nghiệp.

3.Tự đánh giá và tiến hành cải thiện

Đánh giá và cải thiện là một công việc rất cần thiết. Đây có thể nói là một bước cực kỳ khó khăn do nhầm lẫn với các tiêu chí đánh giá. Để xây dựng được văn hóa doanh nghiệp thật thành công thì cần nhìn lại thành vật, thất bại mà doanh nghiệp đã đạt được trong hành trình để từ đó phát huy những điểm mạnh trong văn hóa và cải thiện khắc phục những điểm yếu.

Đây là bước cần phải thực hiện thường xuyên, định kỳ để đảm bảo luôn phát triển theo đúng những mục tiêu ban đầu được đặt ra.

4.Xác định vai trò của lãnh đạo

Trong quá trình xây dựng lãnh đạo luôn có một vai trò quan trọng. Lãnh đạo là người mang sứ mệnh định hướng tầm nhìn, giúp nhân viên xóa tan những sợ hãi hay rào cản thời đại. Vì vậy người lãnh đạo của một doanh nghiệp cần phải xác định rõ vai trò của mình để có thể phát triển tốt hơn.

5.Lên kế hoạch hành động chi tiết

Đây là một bước đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng . Lên kế hoạch hành động chi tiết cần bao gồm các mục tiêu chính, các mục tiêu quan trọng, các công cụ hoạt động có thể và cần xác định các nhân tố nào cần được ưu tiên và tập trung vào cùng với thời hạn hoàn thành to get default.

6.Tạo động lực cho nhân viên

Những thay đổi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nhân viên. Vì vậy cần phải để nhân viên hiểu rõ những thay đổi trong văn hóa doanh nghiệp sẽ trả lại những lợi ích gì cho họ, cho doanh nghiệp

Các yếu tố quan trọng cấu thành văn hóa doanh nghiệp

1.Yếu tố tầm nhìn

Một văn hóa doanh nghiệp tầm nhìn và phát triển bền vững thì cần có những mục tiêu rõ ràng với tầm nhìn mang tính chiến lược. Các mục tiêu được xác định rõ ràng, đường mật khẩu có thể định hướng được mọi quyết định trong nội bộ doanh nghiệp. Tầm nhìn sáng suốt cụ thể sẽ giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển.

2.Yếu tố giá trị

Cốt lõi là giá trị của doanh nghiệp, là yếu tố cốt lõi có giá trị định hướng hành vi hay tư duy của nhân viên doanh nghiệp.

3.Yếu tố thực tiễn

Khi đã được xác định chính xác về tầm nhìn, giá trị và đưa ra một kế hoạch chi tiết thì cần phải được áp dụng vào thực tiễn để có thể biết được những gì đang được thực hiện hay chưa được thực hiện. Để từ đó có thể phát huy các yếu tố đang làm rất tốt hay giải quyết những điều chưa tốt để giúp xây dựng văn hóa ngày càng tốt hơn.

4.Yếu tố con người

Con người có thể coi là yếu tố quan trọng. 

5.Yếu tố từ sức mạnh của câu chuyện

Một câu chuyện độc đáo về lịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp là điểm cần thiết nhất để gây ấn tượng . Từ đó truyền lại cho nhân viên cảm hứng, nhiệt huyết để xây dựng văn hóa doanh nghiệp phát triển hơn nữa.

Nguồn: nhà tuyển dụng.glints.com

Contact Us