Xu hướng quản trị nhân lực 4.0 và khuyến nghị đối với Việt Nam

Xu hướng quản trị nhân lực 4.0 và khuyến nghị đối với Việt Nam

Xu hướng quản trị nhân lực 4.0 và khuyến nghị đối với Việt Nam

Rate this post

Last updated on 26/12/2022

Ngày 18/4/2019, Bà Nguyễn Thị Nam Phương, sáng lập viên của Công ty Giải pháp Công nghệ OOC, đồng thời là Giám đốc R&D đã có bài thuyết trình về tham luận “ xu hướng quản trị nhân lực 4.0 và những khuyến nghị đối với Việt Nam” tại Hội thảo Quốc gia chủ đề “Quản trị nhân lực doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0.”

Bài tham luận trình bày về sự thay đổi tất yếu của các nghiệp vụ quản trị nhân lực 4.0, dưới ảnh hưởng của CMCN 4.0 và nhân lực thế hệ Z – những thay đổi trong mục tiêu, cách thức thực hiện từng nhóm nghiệp vụ về quản trị và phát triển nguồn nhân lực do những thay đổi trong mô hình kinh doanh và quản trị của doanh nghiệp trong bùng nổ nền kinh tế số và nguồn nhân lực thế hệ Z gia nhập lực lượng lao động.

Bà Nam Phương cũng chia sẻ về những dự đoán xu hướng ứng dụng công nghệ trong thực hiện các nghiệp vụ, những điểm yếu cần vượt qua trong doanh nghiệp Việt (không đầu tư hoặc đầu tư sai thời điểm cho các công cụ cần thiết, thiếu nhân sự thực hiện, thiêu sự lãnh đạo cho định hướng ứng dụng, thiếu sự phù hợp của mô hình quản trị và các ứng dụng được áp dụng).

Đồng thời bà cũng đưa ra những khuyến nghị về các ứng dụng thông minh giúp cho quản trị nguồn nhân lực khẳng định vai trò chiến lược trong doanh nghiệp – mô tả một số công cụ giúp cho người làm nghiệp vụ HR gia tăng hiệu suất, nhà quản trị quản trị nguồn nhân lực và quản trị doanh nghiệp nắm bắt thông tin kịp thời, có đủ nguồn lực để ra quyết định cho các định hướng chiến lược.

Hy vọng tham luận về xu hướng quản trị nhân lực 4.0 này sẽ giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam có cái nhìn tổng quát về sự thay đổi trong thời kỳ hội nhập, phát triển công nghệ cũng như nắm bắt được các xu hướng để vững bước chuyển mình mạnh mẽ trong thời đại mới.

Dưới đây là link tài liệu về Tham luận “Xu hướng quản trị nhân lực 4.0 và những khuyến nghị đối với Việt Nam”.

 

 

Contact Us