Bài trình bày 03 – Chuyển đổi số trong quản lý sản xuất – Phần 1

Bài trình bày 03 - Chuyển đổi số trong quản lý sản xuất - Phần 1 Người trình bày: Hà Duy Thiện, Giám đốc CNTT, Tập đoàn Hoya ...
07/06/2019124 DownloadsDownload