0963 63 60 66

Bài trình bày 03 – Chuyển đổi số trong quản lý sản xuất – Phần 1

Bai trinh bay So hoa 04
Bài trình bày 04 – Chuyển đổi số trong quản lý nhân sự và điều hành
03/06/2019
Bài trình bày 03 – Chuyển đổi số trong quản lý sản xuất – Phần 2
07/06/2019
Bài trình bày 03 - Chuyển đổi số trong quản lý sản xuất - Phần 1

Version
Download124
Total Views112
Stock
File Size1.74 MB
File Typepdf
Create Date07/06/2019
Last Updated09/06/2019
Download

Bài trình bày 03 - Chuyển đổi số trong quản lý sản xuất - Phần 1

Người trình bày: Hà Duy Thiện, Giám đốc CNTT, Tập đoàn Hoya