Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi

5
(2)

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi của OCD và OOC, cung cấp các bài viết, chia sẻ tri thức quản lý triển khai các dự án xây dựng hệ thống quản lý hay triển khai phần mềm quản lý tại các doanh nghiệp, từ các chuyên gia tư vấn, chuyên gia công nghệ và các nhà quàn lý doanh nghiệp.

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi số 23: Chuyển đổi số trong điều hành và quản lý doanh nghiệp – Tiến tới hợp nhất và chuyên sâu

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 22, 2019

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 21 2019

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi số 17/2016

 

Bạn thấy bài viết hữu ích? Hãy cho chúng tôi phản hồi.

Vui lòng bấm vào ngôi sao để đánh giá

Đánh giá bình quân 5 / 5. Số lượt đánh giá: 2

Chưa có đánh giá. Bạn là người đầu tiên

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Contact Us