Phần mềm đánh giá kết quả

15/12/2021
Đánh giá nhân sự cuối năm không khó nhờ có digiiTeamW

Đánh giá cuối năm không khó nhờ có digiiTeamW

Cuối năm là thời điểm các công ty tập trung tổng kết và đánh giá năng lực cho nhân viên. Kỳ đánh giá này nhằm nhìn […]
24/04/2019
Phần mềm digii KPI - Dashboard

Phần mềm KPI – Hướng đi tất yếu để triển khai thành công hệ thống chỉ tiêu KPI trong doanh nghiệp

Hệ thống chỉ tiêu KPI – hay Hệ thống chỉ số kết quả trọng yếu của doanh nghiệp, thường được biết đến với tên gọi ngắn […]
29/11/2018
Truyền thông: yếu tố then chốt trong triển khai KPI

Truyền thông: yếu tố then chốt trong triển khai KPI

Bà Nguyễn Thị Nam Phương, Tư vấn trưởng Công ty Tư vấn Quản lý OCD, Trưởng dự án Tư vấn Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh […]
15/11/2018
KPI

Hệ thống chỉ tiêu KPI là gì?

Hệ thống chỉ tiêu KPI là một trong những khái niệm được sử dụng nhiều nhất nhưng lại ít được hiểu rõ nhất trong quản trị doanh […]

Contact Us

//]]>