Phần mềm CRM

06/09/2021
The difference between CRM B2B and B2C

CRM B2B and B2C: What is the difference?

There are many enterprises that are struggling with customer information management or customer retention. In the current economic situation, enterprises have to emphasize on customer relationships […]
05/09/2021
Tối ưu chu trình bán hàng B2B với phần mềm digiiCRM

Phần mềm Bán hàng B2B digiiCRM

Khái niệm CRM đã xuất hiện vào năm 1995 của thế kỷ trước. Ngày nay phần mềm CRM đã được đa dạng để phù hợp với […]
01/09/2021
Khó khăn ngành bán hàng

Khó khăn ngành bán hàng và phần mềm digiiCRM

Bán hàng là ngành nghề thuộc top phổ biến nhất, được tuyển dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với […]
11/06/2021
Lương 3P

Lương 3Ps: Cứu tinh cho doanh nghiệp trong đại dịch Covid-19

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, có 59.820 doanh nghiệp rút khỏi thị trường trong 5 tháng đầu năm nay do ảnh hưởng từ Covid-19. […]
15/07/2020
CRM là gì? Tổng quan về phần mềm CRM - công cụ quản lý quan hệ khách hàng

Phần mềm CRM là gì? Top 5 phần mềm CRM tốt nhất 2020

“CRM – viết tắt từ Customer Relationship Management hay Quản lý Quan hệ Khách hàng. CRM là chiến lược được các doanh nghiệp sử dụng để […]

Contact Us