0963 63 60 66

Khách hàng

Khách hàng của chúng tôi | Our Clients

Với lợi thế là kinh nghiệm tư vấn quản lý của Công ty Tư vấn Quản lý OCD, ngay từ khi mới ra mắt, phần mềm quản lý doanh nghiệp OOC digiiMS đã chinh phục được nhiều khách hàng lớn như Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại SOHACO, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC), Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, Công ty CP GMO-Z.Com RunSystem, Công ty CP Xếp dỡ Hải An, Công ty Dược phẩm Vĩnh Phúc (Vinphaco), Tổng Công ty Vận tải Hà nội (Hà nội Transerco), Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt nam (Vicem), Công ty Quản lý Nợ và khai thác Tài sản – NH Quân đội (MBAMC), Tổng Công ty Hàng hải Việt nam (Vinalines), và nhiều doanh nghiệp FDI như Công ty TNHH SATO Việt nam, Công ty TNHH Công Nghiệp Chính Xác Việt Nam 1, Công ty TNHH Taikisha Việt nam, …

Sự tin tưởng của quý khách hàng là động lực to lớn để OOC digiiMS tiếp tục hoàn thiện sản phẩm để cung cấp tới khách hàng những giải pháp và trải nghiệm tuyệt vời hơn trong việc quản lý doanh nghiệp, từ đó nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng.

Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Thành phố

TT Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia

BIC - Phần mềm KPI

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV

Client Logo

Công ty CP Z.Com GMO

Client Logo

Tập đoàn Dược phẩm và TM SOHACO

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội

Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 1

Tomeco - Phần mềm đánh giá năng lực nhân viên

Công ty CP Cơ điện Tomeco

Hai An - Phần mềm quản lý kết quả

Công ty CP Xếp dỡ Hải An

Client Logo

Công ty TNHH Taikisha Việt nam

Client Logo

Công ty CP Dược phẩm Quốc tế Abipha

Client Logo

Công ty TM và Đầu tư PTCN

Client Logo

Tổng Công ty CN Xi măng Việt nam

Client Logo

Công ty Xi măng Vcem Hoàng Thạch

Client Logo

Công ty Xi măng Vicem Hoàng Mai

Client Logo

Công ty Xi măng Vicem Hải phòng

Client Logo

Công ty TM và Đầu tư PTCN

Client Logo

Công ty CP Vật tư Vận tải Xi măng

Client Logo OOC

Công ty TNHH SATO Việt nam

Client Logo OOC

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

MBAMC Phần mềm đánh giá năng lực

Công ty Quản lý nợ và KTTS – MBAMC

Client Logo

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2

Trung tâm đào tạo Hàn CN cao QMC

Client Logo OOC

Công ty Công nghệ phẩm Ba Đình

vpic 1 khach hang ooc

Công ty TNHH Công Nghiệp Chính Xác Việt Nam 1

Tổng Công ty Viglacera

 

//]]>