fbpx

Khách hàng

Khách hàng của chúng tôi | Our Clients

Với lợi thế là kinh nghiệm tư vấn quản lý của Công ty Tư vấn Quản lý OCD, ngay từ khi mới ra mắt, phần mềm quản lý doanh nghiệp OOC digiiMS đã chinh phục được nhiều khách hàng lớn như Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại SOHACO, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC), Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, Công ty CP GMO-Z.Com RunSystem, Công ty CP Xếp dỡ Hải An, Công ty Dược phẩm Vĩnh Phúc (Vinphaco), Tổng Công ty Vận tải Hà nội (Hà nội Transerco), Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt nam (Vicem), Công ty Quản lý Nợ và khai thác Tài sản – NH Quân đội (MBAMC), Tổng Công ty Hàng hải Việt nam (Vinalines), và nhiều doanh nghiệp FDI như Công ty TNHH SATO Việt nam, Công ty TNHH Công Nghiệp Chính Xác Việt Nam 1, Công ty TNHH Taikisha Việt nam, …

Sự tin tưởng của quý khách hàng là động lực to lớn để OOC digiiMS tiếp tục hoàn thiện sản phẩm để cung cấp tới khách hàng những giải pháp và trải nghiệm tuyệt vời hơn trong việc quản lý doanh nghiệp, từ đó nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng.

Khách hàng OOC ZcomKhách hàng OOC EVN NLDCKhách hàng OOC AbiphaKhách hàng OOC BIC
Khách hàng OOC TechProKhách hàng OOC EVN PECC1Khách hàng OOC SohacoKhách hàng OOC MBAMC
Khách hàng OOC Hải AnKhách hàng OOC EVN CPCKhách hàng OOC VinphacoKhách hàng OOC Pro Sports
Khách hàng OOC TransercoKhách hàng OOC EVN TPC Ba RiaKhách hàng OOC SATOKhách hàng OOC maxtour
Khách hàng OOC YusenKhách hàng OOC PVFCCoKhách hàng OOC TaikishaKhách hàng OOC FIT group
Khách hàng OOC VinalineKhách hàng OOC CityLandKhách hàng OOC TomecoKhách hàng OOC College Scout
Khách hàng OOC VicemKhách hàng OOC VPIC1Khách hàng OOC QMC
Khách hàng OOC ViglaceraKhách hàng OOC BFC
//]]>