Khách hàng

Khách hàng là nguồn vốn quý báu của mọi doanh nghiệp. Với lợi thế là kinh nghiệm của Công ty Tư vấn Quản lý OCD, ngay từ khi ra mắt, Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp digiiMS đã chinh phục được nhiều khách hàng lớn.

Dưới đây là các khách hàng tiêu biểu của OOC.

Khách hàng OOC Zcom Khách hàng OOC CityLand Khách hàng OOC Abipha Khách hàng OOC BIC
Khách hàng OOC TechPro Logo DXG Khách hàng OOC Sohaco Khách hàng OOC MBAMC
Khách hàng OOC Hải An Khách hàng OOC EVN CPC Khách hàng OOC Vinphaco Khách hàng OOC Pro Sports
Khách hàng OOC Transerco Khách hàng OOC EVN TPC Ba Ria Hoa Linh BFC
Khách hàng OOC Yusen Khách hàng OOC EVN PECC1 Khách hàng OOC SATO Khách hàng OOC maxtour
Vinaline EVN NLDC Khách hàng OOC Taikisha Tomeco
Logo Cam Ranh Port - Khách hàng của OOC Vicem VPIC1 QMC
Xuân Cương PVFCCo Logo Vitto Hoàn Mỹ Group - Khách hàng của OOC Khách hàng OOC Viglacera
PTSC Thanh Hóa YODY

Danh sách khách hàng

Sự tin tưởng của quý khách hàng là động lực to lớn để OOC tiếp tục phát triển các sản phẩm tốt hơn nữa. Điều này cũng mang lại các doanh nghiệp những giải pháp và trải nghiệm tuyệt vời hơn trong việc quản lý, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD.

Các ý kiến của các doanh nghiệp trong quá trình sử dụng phần mềm cũng là cơ sở quan trọng để OOC có thể tiếp tục cải tiến, hoàn thiện sản phẩm. Đó cũng là cơ sở để OOC tiếp tục phát triển những sản phẩm tốt hơn để phục vụ KH.

Contact Us

//]]>