Khách hàng

4.7/5 - (3 votes)

Last updated on 06/09/2023

Khách hàng là nguồn vốn quý báu của mọi doanh nghiệp. Với lợi thế là kinh nghiệm của Công ty Tư vấn Quản lý OCD, ngay từ khi ra mắt, Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp digiiMS đã chinh phục được nhiều khách hàng lớn.

Dưới đây là các khách hàng tiêu biểu của OOC.

Khách hàng OOC Zcom Khách hàng OOC CityLand Logo DXG Khách hàng OOC BIC
Công ty Thời trang Yody Logo Vitto Hoàn Mỹ Group - Khách hàng của OOC Khách hàng OOC Sohaco Khách hàng OOC Transerco
Khách hàng OOC Hải An Khách hàng OOC Taikisha Khách hàng OOC Vinphaco Công ty Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa
Khách hàng OOC Yusen Khách hàng OOC EVN TPC Ba Ria Hoa Linh Tổng Công ty Vận tải biển VIMC
Vimadeco Khách hàng OOC MBAMC Khách hàng OOC SATO Khách hàng OOC Abipha
Khách hàng OOC EVN CPC EVN NLDC Công ty Tài chính Tín Việt Khách hàng OOC Pro Sports
Logo Cam Ranh Port - Khách hàng của OOC Vicem VPIC1 Trung tâm Mạng lưới Miền Bắc Mobifone
Xuân Cương Công ty Hóa chất và Thiết bị Vietchem Khách hàng OOC EVN PECC1 Khách hàng OOC Viglacera
Khách hàng OOC TechPro Khách hàng OOC Tomeco Tập đoàn Phương Trang QMC

Danh sách khách hàng

Sự tin tưởng của quý khách hàng là động lực to lớn để OOC tiếp tục phát triển các sản phẩm tốt hơn nữa. Điều này cũng mang lại các doanh nghiệp những giải pháp và trải nghiệm tuyệt vời hơn trong việc quản lý, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD.

Các ý kiến của các doanh nghiệp trong quá trình sử dụng phần mềm cũng là cơ sở quan trọng để OOC có thể tiếp tục cải tiến, hoàn thiện sản phẩm. Đó cũng là cơ sở để OOC tiếp tục phát triển những sản phẩm tốt hơn để phục vụ KH.

Contact Us