Khách hàng

Khách hàng là nguồn vốn quý báu của mọi doanh nghiệp. Với lợi thế là kinh nghiệm của Công ty Tư vấn Quản lý OCD, ngay từ khi ra mắt, Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp digiiMS đã chinh phục được nhiều khách hàng lớn.

Dưới đây là các khách hàng tiêu biểu của OOC.

Khách hàng OOC Zcom Khách hàng OOC CityLand Khách hàng OOC Abipha Khách hàng OOC BIC
Khách hàng OOC TechPro Khách hàng OOC Viglacera Khách hàng OOC Sohaco Khách hàng OOC MBAMC
Khách hàng OOC Hải An Khách hàng OOC EVN CPC Khách hàng OOC Vinphaco Khách hàng OOC Pro Sports
Khách hàng OOC Transerco Khách hàng OOC EVN TPC Ba Ria Hoa Linh BFC
Khách hàng OOC Yusen Khách hàng OOC EVN PECC1 Khách hàng OOC SATO Khách hàng OOC maxtour
Vinaline EVN NLDC Khách hàng OOC Taikisha Tomeco
Vitto Vicem VPIC1 QMC
Xuân Cương PVFCCo

Danh sách khách hàng

 • Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại SOHACO
 • Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia
 • Công ty CP GMO-Z.Com RunSystem
 • Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC)
 • Công ty CP Xếp dỡ Hải An
 • Tổng Công ty Vận tải Hà nội (Hà nội Transerco)
 • Công ty Dược phẩm Vĩnh Phúc (Vinphaco)
 • Tổng Công ty CN Xi măng Việt nam (Vicem)
 • Công ty Quản lý Nợ và khai thác Tài sản – MBBank (MBAMC)
 • Tổng Công ty Hàng hải Việt nam (Vinalines)
 • SATO Việt nam,
 • Công ty CP Xuân Cương Hữu nghị
 • Taikisha Việt nam
 • Yusen Logistics Việt nam
 • Công ty TNHH CN Chính xác Việt Nam 1
 • Công ty Dược phẩm Hoa Linh

Sự tin tưởng của quý khách hàng là động lực to lớn để OOC tiếp tục phát triển các sản phẩm tốt hơn nữa. Điều này cũng mang lại các doanh nghiệp những giải pháp và trải nghiệm tuyệt vời hơn trong việc quản lý, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD.

Các ý kiến của các doanh nghiệp trong quá trình sử dụng phần mềm cũng là cơ sở quan trọng để OOC có thể tiếp tục cải tiến, hoàn thiện sản phẩm. Đó cũng là cơ sở để OOC tiếp tục phát triển những sản phẩm tốt hơn để phục vụ KH.

//]]>