0963 63 60 66

5
(7)

Khách hàng của chúng tôi | Our Clients

 

Với lợi thế là kinh nghiệm tư vấn quản lý của Công ty Tư vấn Quản lý OCD, ngay từ khi mới ra mắt, phần mềm quản lý doanh nghiệp OOC digiiMS đã chinh phục được nhiều khách hàng lớn như Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại SOHACO, Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, Công ty CP GMO-Z.Com RunSystem, Công ty TNHH Taikisha Việt nam, Công ty TNHH Maxtour, Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt nam (Vicem), Công ty Quản lý Nợ và khai thác Tài sản – NH Quân đội (MBAMC), Tổng Công ty Hàng hải Việt nam (Vinalines), Công ty Dược phẩm Vĩnh Phúc (Vinphaco)…

Đặc biệt, cấu phần digiiCAT – đánh giá năng lực đã được nhiều khách hàng lớn tin dùng, thậm chí ngay từ khi thương hiệu OOC digiiMS còn chưa ra đời.

Sự tin tưởng của quý khách hàng là động lực to lớn để OOC digiiMS tiếp tục hoàn thiện sản phẩm để cung cấp tới khách hàng những giải pháp và trải nghiệm tuyệt vời hơn trong việc quản lý doanh nghiệp, từ đó nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng.

Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Thành phố

TT Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia

Client Logo

Công ty CP Z.Com GMO

Client Logo

Tập đoàn Dược phẩm và TM SOHACO

Tổng Công ty Vận tải Hà nội

Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 1

Client Logo

Công ty Xử lý nợ và QLTS – MBBank

Client Logo

Công ty TNHH Taikisha Việt nam

Client Logo

Công ty TNHH Maxtour

Client Logo

Công ty Đầu tư FIT

Client Logo

Công ty CP Dược phẩm Quốc tế Abipha

Client Logo

Công ty Dược Vĩnh Phúc (Vinphaco)

Client Logo

Tổng Công ty CN Xi măng Việt nam

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn KHCN Việt

Công ty TNHH DV Tư vấn KHCN Việt

Client Logo

Công ty Xi măng Vcem Hoàng Thạch

Client Logo

Công ty Xi măng Vicem Hoàng Mai

Client Logo

Công ty Xi măng Vicem Hải phòng

Client Logo

Công ty Thương mại và Đầu tư PTCN

Client Logo

Công ty CP Vật tư Vận tải Xi măng

Client Logo

Tổng Công ty Thăng Long

Client Logo

Công ty CP Tasco

Client Logo

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2

Trung tâm đào tạo Hàn CN cao QMC

Công ty CP Gama Việt Nam

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 7

As you found this post useful...

Follow us on social media!