Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp OOC - digiiMS

digiiMS

Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp OOC - digiiMS

Phần mềm quản lý OOC - digiiMS - phần mềm quản lý giúp nâng cao năng lực quản lý của doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp, bám sát chiến lược và mô hình kinh doanh.
Phần mềm quản lý OOC - digiiMS hiện bao gồm các module Cơ cấu tổ chức (digiiOST), Hồ sơ nhân sự (digiiHR), Quản lý năng lực (digiiCAT), Đánh giá kết quả (digiiKPI), Quản lý đãi ngộ (digiiC&B), và Quản lý giao việc (digiiTASK).
Ngoài các module hiện hành, Phần mềm quản lý OOC – digiiMS cũng hướng tới việc phát triển các module về quản trị bán hàng (CRM, DMS) và Quản trị sản xuất để giúp doanh nghiệp có thể sử dụng một phần mềm quản lý tổng thể.
Phần mềm quản lý OOC – digiiMS được thiết kế linh hoạt, giúp doanh nghiệp có thể sử dụng đầy đủ hoặc riêng lẻ theo từng module, mua đứt hoặc thuê bao, và hướng tới việc sử dụng trên nhiều nền tảng khác nhau (web-based, thiết bị mobile chạy Android hoặc IOS).
Phần mềm quản lý OOC – digiiMS là sản phẩm của Công ty CP Giải pháp Công nghệ - công ty phần mềm được ra đời từ hợp tác chiến lược giữa Công ty Tư vấn Quản lý OCD với hơn 15 năm kinh nghiệm tư vấn quản lý, hoàn thành hàng trăm dự án tư vấn quản lý thành công cho các doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau và Công ty Giải pháp Công nghệ 3Ps.

Tại sao nên chọn OOC - digiiMS?

Đặc tính nổi bật

 • Phần mềm thông minh, thân thiện, tùy biến cao
 • Cơ chế nhập liệu đa dạng và thông minh
 • Báo cáo quản lý linh hoạt và hấp dẫn
 • Phần mềm duy nhất có công cụ CSDL hỗ trợ thiết kế hệ thống quản lý
 • Hỗ trợ thường xuyên bởi đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm
 • Lợi ích vượt trội

 • Quản lý nhân sự theo hướng “phát triển nguồn nhân lực”
 • Tiết kiệm tối đa thời gian nhập liệu và chuyển đổi dữ liệu
 • Tập trung vào nhu cầu của nhà quản lý
 • Phần mềm duy nhất cho phép tự thiết kế hệ thống và công cụ quản lý
 • Tận dụng kinh nghiệm thực tế của đội ngũ tư vấn
 • Liên hệ với chúng tôi