Image Web digiiHRcore

Phần mềm Quản lý Nhân sự

digiiHRcore giúp gì cho các doanh nghiệp?

01
Quản lý dữ liệu

Quản lý dữ liệu nhân sự/ chấm công ngày càng nhiều, thực hiện đồng loạt, tính chính xác cao.

02
Lưu trữ dữ liệu

Lưu trữ dữ liệu lịch sử của nhân sự

03
Quản lý hồ sơ nhân sự

Quản lý hồ sơ, thông tin nhân sự đồng bộ, tập trung, nhất quán, số hóa hồ sơ nhân sự

Image 2 Web digiiHRcore
04
Tiết kiệm thời gian

Tiết kiệm thời gian, nguồn nhân lực và chí phí

05
Nâng cao hiệu quả

Nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ nhân viên. Giảm sự phụ thuộc vào con người

06
Phân quyền chặt chẽ

Phân quyền chặt chẽ (xem, sửa, xóa, thực hiện nghĩa vụ...) và bảo mật tốt

Quản lý hồ sơ nhân sự toàn diện

 • Quản lý thông tin nhân sự toàn diện, tập trung và đồng nhất
 • Quản lý toàn bộ quá trình từ hồ sơ, thủ tục nhân sự, quản lý công, cơ cấu nhân sự và báo cáo nhanh về nhân sự
 • Cơ chế phân loại tự động nhân sự đang làm việc và đã nghỉ việc

Bổ sung, điều chỉnh thông tin nhân sự đa dạng. Hướng tới báo cáo thời gian thực

Kiểm soát và lưu trữ toàn bộ quá trình thay đổi của nhân sự

Quản lý hồ sơ nhân sự toàn diện​

Quản lý thủ tục nhân sự

Thực hiện thủ tục nhân sự đồng loạt, nhanh chóng, chính xác

 • Số hóa nhân sự 
 • Cảnh báo tình trạng duyệt, hiệu lực văn bản
 • Lưu vết các điều chỉnh của người dùng 

Biểu mẫu chuẩn có sẵn và điều chỉnh linh hoạt

 • Biểu mẫu chuẩn có sẵn, tự động kết nối dữ liệu nhân sự, xuất dưới dạng word, pdf,.. tích hợp chữ ký điện tử.
 • Có thể tự điều chỉnh biểu mẫu văn bản theo nhu cầu
Quản lý thủ tục nhân sự​

Báo cáo trực quan, đa dạng

 • Hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng dựa trên báo cáo tự động. Tối ưu trong khai thác dữ liệu nhân sự
Báo cáo trực quan, đa dạng​

Nhập dữ liệu và đánh giá kết quả

Cơ chế nhập và duyệt kết quả nhiều cấp, đánh giá và xếp hạng trong 2 giây. Hệ thống tự tính toán kết quả hoàn thành của từng bộ phận hay cá nhân, cho phép bổ sung điểm cộng, trừ và ghi chú nhận xét linh hoạt. 

Quản lý có thể điều chỉnh mức độ hoàn thành theo quy ước (A, B, C…). Dữ liệu đánh giá được nhập linh hoạt bằng file Excel, tích hợp phần mềm khác hoặc nhập trực tiếp. 

Phân quyền nhập và duyệt kết quả rõ ràng. Tính điểm theo công thức thiết lập và kết luận mức độ hoàn thành chỉ bằng một nút bấm.

 

Đồng bộ lịch làm việc

Tự động lên lịch cảnh báo đến hạn các công việc

Thiết lập quy chế đánh giá

Thiết lập quy chế đánh giá và cảnh báo theo quy chế 

 • Doanh nghiệp linh hoạt trong thiết lập mức và quy chế đánh giá xếp loại A, B, C cho đơn vị cá nhân
 • Linh hoạt trong thiết lập ngưỡng quan trọng KPI cá nhân so với bộ phận 
 • Dựa theo quy chế, hệ thống tự động sắp xếp loại và cảnh báo trường hợp không đúng quy chế 

Thiết lập nhóm mục tiêu linh hoạt 

 • Linh hoạt, chủ động thiết lập và áp dụng các phương pháp, tạo các mục tiêu theo từng phương pháp

Quản lý dễ dàng mọi hoạt động của
doanh nghiệp với digiiMS

Phone
Zalo
Phone
Zalo