Về OOC

Rate this page

Last updated on 11/12/2023

Phần mềm quản lý doanh nghiệp digiiMS của Công ty Giải pháp Công nghệ OOC – phần mềm quản lý hợp nhất và chuyên sâu giúp nâng cao năng lực quản lý của doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp, bám sát chiến lược và mô hình kinh doanh.

Phần mềm quản lý doanh nghiệp digiiMS hiện bao gồm các module Cơ cấu tổ chức (digiiOST), Thông tin nhân sự (digiiHRI), Quản lý năng lực (digiiCAT), Quản lý hiệu suất doanh nghiệp (digiiKPI), Quản lý đãi ngộ (digiiC&B), và Quản lý giao việc (digiiTASK).

Ngoài các module hiện hành, Phần mềm quản lý doanh nghiệp digiiMS cũng hướng tới việc phát triển các module về quản trị bán hàng (CRM, DMS) và Quản trị sản xuất để giúp doanh nghiệp có thể sử dụng một phần mềm quản lý tổng thể.

Phần mềm quản lý doanh nghiệp digiiMS được thiết kế linh hoạt, giúp doanh nghiệp có thể sử dụng đầy đủ hoặc riêng lẻ theo từng module, mua đứt hoặc thuê bao, và hướng tới việc sử dụng trên nhiều nền tảng khác nhau (web-based, thiết bị mobile chạy Android hoặc IOS).

Phần mềm quản lý doanh nghiệp digiiMS là sản phẩm của Công ty OOC – ra đời từ hợp tác chiến lược giữa Công ty Tư vấn Quản lý OCD với gần 20 năm kinh nghiệm với hàng trăm dự án tư vấn quản lý thành công cho các doanh nghiệp và Công ty Giải pháp Công nghệ 3Ps.

Contact Us