Liên hệ

Contact Us

Head Office

OOC TECHNOLOGY SOLUTIONS JSC
Floor 15, Viwaseen Building, 48 To Huu St., Trung Van, Nam Tu Liem, Ha noi, Vietnam
Email: [email protected]
Tel: 0886595688

HCMC Office 1

OOC TECHNOLOGY SOLUTIONS JSC
B0609, B Tower, The Gold View, 346 Ben Van Don, Ward 1, Dist 4, HCMC
Email: [email protected]
Tel: 0886595688

HCMC Office 2

OOC TECHNOLOGY SOLUTIONS JSC
Số 40 Đường 14, Phường 5, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Email: [email protected]
Tel: 0886595688


Contact Us

//]]>