Image Web digiiTeamW

Phần mềm Quản lý KPI

digiiTeamW giúp gì cho các doanh nghiệp?​

01
Quản lý chỉ tiêu

Quản lý hệ thống chỉ tiêu Công ty, bộ phận, cá nhân trên 01 hệ thống một cách đồng bộ, nhất quán, tập trung

02
Thiết lập chỉ tiêu

Thiết lập chỉ tiêu, phân bổ nhanh chóng, kiểm soát toàn bộ dữ liệu lịch sử/ hiện tại, lưu vết và nhắc việc theo lịch, Kanban…

03
Tính điểm KPI

Tính toán điểm KPI chi tiết đến từng cá nhân, có thể tích hợp tự động hoặc sử dụng kết quả KPI để tính lương, thưởng cho CBNV

Image Web digiiTeamW 2
04
Triển khai linh hoạt

Linh hoạt lựa chọn quy trình triển khai, quản lý mục tiêu và công việc theo phương pháp chuẩn và thông lệ tốt.

05
Tiết kiệm thời gian

Tiết kiệm thời gian, nguồn nhân lực và chi phí Hệ thống báo cáo KPI thời gian thực tự động cập nhật, nhanh chóng

06
Phân quyền đa chiều

Phân quyền đa cấp chặt chẽ, chi tiết đến từng dữ liệu Nhập kết quả kèm bằng chứng, đánh giá kết quả nhiều cấp dễ dàng Bảo mật cao

Dashboard và báo cáo

Báo cáo nhanh về bức tranh toàn cảnh của Doanh nghiệp để nhìn tổng quan toàn diện hiện trạng mức độ hoàn thành các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp

Báo cáo kết quả thực hiện tổng hợp

 • Phần mềm tự động lập các báo cáo phân tích
 • Tự động tính điểm kết quả hoàn thành
 • Hội đồng đánh giá có thể điều chỉnh, bổ sung điểm cộng, trừ
Dashboard và báo cáo​

Thiết lập và giao chỉ tiêu

 • Thiết lập chỉ tiêu liên kết cho Công ty, Bộ phận, Cá nhân theo chuẩn BSC-KPI, OKR, KRI linh hoạt theo nhiều kỳ (năm, quý, tháng…).
 • Dễ dàng thiết lập tầm quan trọng và xem nhanh mức độ hoàn thành chỉ tiêu. 
 • Tạo chỉ tiêu liên kết từ Công ty đến cá nhân, giao chỉ tiêu theo cây cơ cấu hoặc liên bộ phận. Đánh giá thêm các tiêu chí tinh thần, thái độ, kỷ luật. 
 • Đơn vị có thể bổ sung mục tiêu và chỉ tiêu riêng. Tiện ích linh hoạt với công thức, tỷ trọng kiêm nhiệm như Excel, cảnh báo công thức không hợp lệ. 
 • Hỗ trợ giao nhanh chỉ tiêu đến các bộ phận, vị trí, cá nhân đồng loạt theo kỳ, cơ cấu, nhân sự, áp dụng công thức/trọng số/chia số kế hoạch cho chỉ tiêu con.
Thiết lập và giao chỉ tiêu​

Quản lý công việc cá nhân (Kanban)

 • Tự động liên kết với các chỉ tiêu KPI, OKR được giao
 • Nhân viên có thể cập nhật nhanh tình trạng công việc để quản lý có thể theo dõi.
 • Khi có số liệu thực tế thì sẽ được thay bằng kết quả chính thức
 • Chủ động thêm và theo dõi các task để hoàn thành các chỉ tiêu
Quản lý công việc cá nhân (Kanban)​

Nhập dữ liệu và đánh giá kết quả

 • Cơ chế nhập và duyệt kết quả nhiều cấp, đánh giá và xếp hạng trong 2 giây. Hệ thống tự tính toán kết quả hoàn thành của từng bộ phận hay cá nhân, cho phép bổ sung điểm cộng, trừ và ghi chú nhận xét linh hoạt. 
 • Quản lý có thể điều chỉnh mức độ hoàn thành theo quy ước (A, B, C…). Dữ liệu đánh giá được nhập linh hoạt bằng file Excel, tích hợp phần mềm khác hoặc nhập trực tiếp. 
 • Phân quyền nhập và duyệt kết quả rõ ràng. Tính điểm theo công thức thiết lập và kết luận mức độ hoàn thành chỉ bằng một nút bấm.
Nhập dữ liệu và đánh giá kết quả​

Đồng bộ lịch làm việc

Tự động lên lịch cảnh báo đến hạn các công việc

Đồng bộ lịch làm việc​

Thiết lập quy chế đánh giá

Thiết lập quy chế đánh giá và cảnh báo theo quy chế 

 • Doanh nghiệp linh hoạt trong thiết lập mức và quy chế đánh giá xếp loại A, B, C cho đơn vị cá nhân
 • Linh hoạt trong thiết lập ngưỡng quan trọng KPI cá nhân so với bộ phận 
 • Dựa theo quy chế, hệ thống tự động sắp xếp loại và cảnh báo trường hợp không đúng quy chế 

Thiết lập nhóm mục tiêu linh hoạt 

 • Linh hoạt, chủ động thiết lập và áp dụng các phương pháp, tạo các mục tiêu theo từng phương pháp
Thiết lập quy chế đánh giá ​

Tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh
với phần mềm digiiMS

Phone
Zalo
Phone
Zalo