Phần mềm chấm công digiiTime

digiiTime
5/5 - (1 vote)

Last updated on 08/05/2024

Phần mềm chấm công digiiTime của OOC giúp doanh nghiệp quản lý việc đăng ký ca/thời gian làm việc của nhân viên, kết nối dữ liệu chấm công từ máy chấm công vân tay, nhận diện khuôn mặt, duyệt đăng ký thời gian làm việc hoặc nghỉ phép của nhân viên và cung cấp dữ liệu chấm công cho quản lý KPI, tính lương.

Quản lý thời gian làm việc luôn là một phần quan trọng của quản lý nhân sự. Dù trong thời đại 4.0, nhiều doanh nghiệp đã áp dụng chế độ làm việc linh hoạt thời gian thì quản lý chấm công vẫn là một phần công việc không thể thiếu của quản lý nhân sự, nhất là đối với doanh nghiệp sản xuất.

Phần mềm chấm công thường không hoạt động độc lập mà cần tích hợp với thiết bị chấm công. Việc này để tự động hóa việc chấm công theo ngày/ca làm việc của số đông nhân viên.

Phần mềm digiiTime – Quản lý dữ liệu chấm công, đánh giá thành tích, năng lực

  • Tích hợp với các phần mềm khác như quản lý sản xuất, CRM, DMS, giải pháp chấm công quản lý dự án hoặc các phân hệ khác của digiiHR để lấy dữ liệu về chấm công, thành tích
  • Cung cấp dữ liệu cho quản lý thành tích và tính lương trên phần mềm tính lương digiiC&B

Đăng ký công

Đăng ký công trên phần mềm digiiTime

Phần mềm chấm công – Quản lý giờ làm việc, đi muộn về sớm, nghỉ phép

Để quản lý được thời gian làm việc của nhân viên, doanh nghiệp hoặc phải ấn định thời gian làm việc chung. Hoặc doanh nghiệp phải cho phép nhân viên tự đăng ký thời gian làm việc theo quy định.

Phần mềm cho phép doanh nghiệp:

  • Đăng ký ca, giờ làm việc
  • Đăng ký, theo dõi, quản lý nghỉ phép của nhân sự
  • Quản lý quỹ ngày phép

Đăng ký phép

Đăng ký nghỉ phép trên phần mềm chấm công digiiTime

Các cấu phần khác của digiiMS

Contact Us