Image Web digiiC&B

Phần mềm Quản lý Đãi ngộ

digiiC&B giúp gì cho các doanh nghiệp?

01
Quản lý phiên bản

Quản lý các phiên bản chính sách đầy đủ, chi tiết, chính xác

02
Cảnh báo sai sót

Cảnh báo sai sót dữ liệu và không đúng quy định

03
Báo cáo tự động

Cung cấp báo cáo tự động, nhanh chóng, dễ tìm kiếm, kiểm tra, tổng hợp, xuất dữ liệu

Image 2 Web digiiC&B
04
Tính lương nhanh chóng

Tính lương nhanh chóng, chính xác, chi tiết đến từng khoản

05
Tự động tính toán

Tự động tính toán tất cả các khoản cộng/trừ, lên bảng lương tổng hợp, phiếu lương chi tiết từng nhân sự nhanh chóng

06
Tiết kiệm thời gian

Tiết kiệm thời gian, nguồn nhân lực và chi phí. Nâng cao hiệu quả làm việc của CBNV, giảm sự phụ thuộc vào con người

Thiết lập chính sách lương linh hoạt

  • Linh hoạt trong thiết lập cấu trúc trả lương cho riêng từng nhóm công việc đặc thù
  • Chủ động xây dựng các thành phần tính lương và chế độ cho mọi loại hình doanh nghiệp và đặc thù nghề nghiệp
  • Có thể kiểm tra tính chính xác của công thức tính ngay từ khi thiết lập
Thiết lập chính sách lương linh hoạt​

Thiết lập chính sách lương linh hoạt

Linh hoạt trong thiết lập cấu trúc trả lương cho riêng từng nhóm công việc đặc thù

Chủ động xây dựng các thành phần tính lương và chế độ cho mọi loại hình doanh nghiệp và đặc thù nghề nghiệp

Có thể kiểm tra tính chính xác của công thức tính ngay từ khi thiết lập

Thiết lập chính sách lương linh hoạt

Linh hoạt trong thiết lập cấu trúc trả lương cho riêng từng nhóm công việc đặc thù

Chủ động xây dựng các thành phần tính lương và chế độ cho mọi loại hình doanh nghiệp và đặc thù nghề nghiệp

Có thể kiểm tra tính chính xác của công thức tính ngay từ khi thiết lập

Thiết lập chính sách lương linh hoạt

Linh hoạt trong thiết lập cấu trúc trả lương cho riêng từng nhóm công việc đặc thù

Chủ động xây dựng các thành phần tính lương và chế độ cho mọi loại hình doanh nghiệp và đặc thù nghề nghiệp

Có thể kiểm tra tính chính xác của công thức tính ngay từ khi thiết lập

Thiết lập chính sách lương linh hoạt

Linh hoạt trong thiết lập cấu trúc trả lương cho riêng từng nhóm công việc đặc thù

Chủ động xây dựng các thành phần tính lương và chế độ cho mọi loại hình doanh nghiệp và đặc thù nghề nghiệp

Có thể kiểm tra tính chính xác của công thức tính ngay từ khi thiết lập

Cơ chế nhập dữ liệu tính lương dễ dàng, đơn giản

Cơ chế nhập dữ liệu đầu vào tính lương dễ dàng: nhập trực tiếp trên giao diện/ nhập bằng file excel/ tích hợp với các hệ thống phần mềm khác để lấy dữ liệu (chấm công, sản lượng, doanh thu…)

Cơ chế nhập dữ liệu tính lương dễ dàng, đơn giản​

Tính lương linh hoạt theo tất cả chế độ cho người lao động

  • Cơ chế thân thiện và thông minh: linh hoạt tạo các bảng tính thành phần cho từng khoản mục (thu nhập và các khoản phải trừ)
  • Tự động lập bảng lương tổng hợp khi hoàn thành các bảng tính thành phần để tính tự động thuế TNCN, tổng thu nhập, tổng khoản trừ, thực lĩnh
  • Nhân sự có nhiều loại lương sản phẩm khác nhau hoặc thay đổi lương trong kỳ được tính chi tiết theo thay đổi và tổng hợp
Thiết lập chính sách lương linh hoạt​

Báo cáo tự động, đa chiều

Hệ thống báo cáo tổng hợp, phân tích lương tự động

Có thể điều chỉnh, tùy biến, bổ sung theo nhu cầu của doanh nghiệp

Báo cáo tự động, đa chiều​

Đồng bộ lịch làm việc

Tự động lên lịch cảnh báo đến hạn các công việc

Thiết lập quy chế đánh giá

Thiết lập quy chế đánh giá và cảnh báo theo quy chế 

  • Doanh nghiệp linh hoạt trong thiết lập mức và quy chế đánh giá xếp loại A, B, C cho đơn vị cá nhân
  • Linh hoạt trong thiết lập ngưỡng quan trọng KPI cá nhân so với bộ phận 
  • Dựa theo quy chế, hệ thống tự động sắp xếp loại và cảnh báo trường hợp không đúng quy chế 

Thiết lập nhóm mục tiêu linh hoạt 

  • Linh hoạt, chủ động thiết lập và áp dụng các phương pháp, tạo các mục tiêu theo từng phương pháp

Quản lý dễ dàng mọi hoạt động của
doanh nghiệp với digiiMS

Phone
Zalo
Phone
Zalo