FAQs - Câu hỏi thường gặp

Phần mềm Quản lý KPI digiiTeamW
Phần mềm digiiTeamW là phần mềm gì?
digiiTeamW là phần mềm đa năng – quản lý KPI, OKR, công việc, dự án và cộng tác. Thiết kế linh hoạt giúp digiiTeamW phù hợp với nhiều hình thức quản lý mục tiêu và công việc khác nhau của doanh nghiệp
Tôi có thể tìm hiểu về digiiTeamW ở đâu?
Bạn có thể tìm hiểu về digiiTeamW tại link:
Phần mềm Quản lý Năng lực digiiCAT
Phần mềm digiiCAT là phần mềm gì?
digiiCAT là phần mềm quản lý giúp doanh nghiệp thiết kế từ điển năng lực, khung năng lực, đánh giá năng lực nhân viên và xây dựng hồ sơ năng lực nhân viên.
 
Tôi có thể tìm hiểu về digiiCAT ở đâu?
Bạn có thể tìm hiểu về digiiCAT tại link:
Phần mềm Quản trị Tài năng digiiTalent
Phần mềm digiiTalent là phần mềm gì?
digiiTalent là một công cụ chuyển hóa kết quả đánh giá hiệu suất, tiềm năng của nhân viên thành các báo cáo toàn cảnh dưới dạng 9 hộp và các định dạng khác, giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng thể và chi tiết về hiện trạng phân bổ nhân tài của doanh nghiệp theo 9 hộp với các hàm ý khác nhau, từ đó đưa ra khuyến nghị cho doanh nghiệp và giúp xây dựng kế hoạch, chiến lược sử dụng nhân sự.
Tôi có thể tìm hiểu về digiiTalent ở đâu?
Bạn có thể tìm hiểu về digiiTalent tại link:
Phần mềm Quản lý Dự án digiiPM
Phần mềm digiiPM là phần mềm gì?
digiiPM là phần mềm hỗ trợ công tác quản lý dự án chuyên sâu, hỗ trợ doanh nghiệp quản lý liên dự án – cùng lúc vận hành nhiều dự án khác nhau và có thể sử dụng cùng 1 nhân sự ở cá dự án khác nhau. Phần mềm quản lý dự án phù hợp cho những doanh nghiệp hoạt động theo mô hình dự án như các lĩnh vực Xây dựng, Bất động sản, Tư vấn Quản lý….
Tôi có thể tìm hiểu về digiiPM ở đâu?
Bạn có thể tìm hiểu về digiiPM tại link:

Không tìm thấy câu trả lời của bạn?
Hãy liên hệ với chúng tôi!


  Phần mềm Quản lý Tài liệu digiiDoc
  Phần mềm digiiDoc là phần mềm gì?
  digiiDoc là một công cụ chuyển hóa kết quả đánh giá hiệu suất, tiềm năng của nhân viên thành các báo cáo toàn cảnh dưới dạng 9 hộp và các định dạng khác, giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng thể và chi tiết về hiện trạng phân bổ nhân tài của doanh nghiệp theo 9 hộp với các hàm ý khác nhau, từ đó đưa ra khuyến nghị cho doanh nghiệp và giúp xây dựng kế hoạch, chiến lược sử dụng nhân sự.
  Tôi có thể tìm hiểu về digiiDoc ở đâu?
  Bạn có thể tìm hiểu về digiiDoc tại link:
  Phần mềm Quản lý Dự án digiiPM
  Phần mềm digiiHRcore là phần mềm gì?
  digiiHRcore là công cụ hữu hiệu để quản lý thông tin nhân sự trong doanh nghiệp. Đây cũng là công cụ giúp doanh nghiệp số hóa toàn bộ tài liệu nhân sự trong quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp, là nơi đồng bộ tập trung dữ liệu nhân sự. Dữ liệu nhân sự ngày càng được làm giàu, làm tiền đề cho hoạt động phân tích nhân sự, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực
  Tôi có thể tìm hiểu về digiiHRcore ở đâu?
  Bạn có thể tìm hiểu về digiiHRcore tại link:
  https://cdn.ooc.vn/phan-mem-digiihrcore/
  Phần mềm Chấm công digiiTime
  Phần mềm digiiTime là phần mềm gì?
  Phần mềm chấm công digiiTime của OOC giúp doanh nghiệp quản lý việc đăng ký ca/thời gian làm việc của nhân viên, kết nối dữ liệu chấm công từ máy chấm công vân tay, nhận diện khuôn mặt, duyệt đăng ký thời gian làm việc hoặc nghỉ phép của nhân viên và cung cấp dữ liệu chấm công cho quản lý KPI, tính lương.
  Tôi có thể tìm hiểu về digiiTime ở đâu?
  Bạn có thể tìm hiểu về digiiTime tại link:
  https://cdn.ooc.vn/phan-mem-digiitime/
  Phần mềm Quản lý lương digiiC&B
  Phần mềm digiiC&B là phần mềm gì?
  digiiC&B là phần mềm quản lý lương chuyên sâu phù hợp với nhiều loại hình doanh nghiệp và hình thức trả lương: lương thời gian, lương sản phẩm, lương kinh doanh, lương 3P…. đảm bảo một Quy trình chặt chẽ, logic và rõ ràng theo chuẩn nghiệp vụ tính lương. 
   
  Tôi có thể tìm hiểu về digiiC&B ở đâu?
  Bạn có thể tìm hiểu về digiiC&B tại link:
  Phone
  Zalo
  Messenger
  Messenger
  Phone
  Zalo