Image Web digiiPM

Phần mềm Quản lý Dự án

digiiPM giúp gì cho các doanh nghiệp?​

01
Quản lý hiệu quả

Cung cấp các công cụ để lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, và phân công nhiệm vụ, giúp quản lý dự án dễ dàng và có thể tối ưu hóa sử dụng nguồn lực

02
Theo dõi tiến độ

Theo dõi tiến độ công việc và tiến trình dự án một cách chi tiết. Xem được trạng thái của từng công việc, đánh giá tiến độ và phát hiện sớm các vấn đề có thể xảy ra, giúp đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời

03
Quản lý nguồn lực

Theo dõi và quản lý nguồn lực (nhân lực, nguồn lực vật chất và ngân sách). Hỗ trợ quyết định phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả, giúp tăng cường sự phối hợp và sử dụng tối đa các nguồn lực

Image 2 Web digiiPM
04
Báo cáo và đánh giá

Cung cấp các báo cáo phân tích đa chiều, giúp quản lý dự án có cái nhìn toạn về tiến độ, hiệu suất và chất lượng của dự án, từ đố đưa ra đánh giá và quyết định thông minh cho dự án

05
Quản lý rủi ro

Hỗ trợ quản lý rủi ro bằng cách xác định, đánh giá và theo dõi các rủi ro trong dự án. Cảnh báo để nhà quản lý xử lý rủi ro một cách kịp thời, giúp giảm thiểu tác động tiêu cực lên dự án

06
Giao tiếp và cộng tác

Hỗ trợ giao tiếp và cộng tác trong dự án. Các thành viên trong dự án có thể chia sẻ thông tin, tài liệu, và ý kiến, tạo ra sự tương tác và cộng tác trong thời gian thực. Giúp cải thiện giao tiếp, truyền đạt thông tin một cách rõ ràng và tăng cường tinh thần đồng độ

Dashboard và báo cáo

 • Dashboard tự động, xem theo toàn bộ dự án, từng dự án, theo thời gian
 • Xuất file báo cáo chi tiết từng dự án theo hạng mục
Dashboard và báo cáo​

Quản lý tình trạng dự án

 • Cơ chế tương tác linh hoạt giữa các thành viên dự án trong từng dự án, đánh giá mức độ quan trọng, quản lý hồ sơ dự án
 • Linh hoạt theo dõi các dự án dưới dạng Danh sách hoặc Kanban
 • Theo dõi toàn bộ tình trạng thực hiện của các dự án về Tiến độ, chi phí, khối lượng, thành viên dự án
 • Cơ chế cảnh báo tự động tình trạng (vd chưa đạt, đạt và vượt kế hoạch) ngay khi có thông tin hoạt động của dự án
Quản lý tình trạng dự án​

Quản lý hoạt động dự án

 • Quản lý linh hoạt toàn bộ hoạt động chi tiết của từng dự án theo các hình thức WBS, KanBan, Hạng mục công việc chính dựa trên Baseline dự án
 • Theo dõi các hoạt động chi tiết của từng dự án
 • Tạo dự án con/hoạt động con
 • Ghi chú về vấn đề tồn đọng và khuyến nghị phương án giải quyết.
 • Tự động cảnh báo bằng màu sắc tình trạng thực hiện của từng hoạt động
 • Có thể đưa, tải hồ sơ đính kèm, xác định tầm quan trọng.
 • Cơ chế tìm kiếm linh hoạt theo nhiều tiêu chí
 • Cơ chế xác định milestone, trạng thái duyệt
 • Tự động đếm số lượng các công việc hoàn thành theo tình trạng
Quản lý hoạt động dự án​

Theo dõi công việc cá nhân

 • Hoạt động dự án được tự động đẩy về bảng theo dõi công việc của cá nhân để theo dõi công việc theo dự án hoặc không theo dự án
 • Người dùng có thể theo dõi tình trạng của từng công việc được giao về tiến độ, chi phí, khối lượng
 • Hệ thống tự động cảnh báo tình trạng các công việc chi tiết
Theo dõi công việc cá nhân​

Thiết lập linh hoạt

 • Cơ chế thiết lập linh hoạt cho người sử dụng
 • Dễ dàng tạo nhóm dự án theo tính chất và đặc thù riêng biệt
 • Thiết lập vai trò chung và vai trò riêng từng dự án theo yêu cầu của dự án
 • Thiết lập quy ước màu sắc cho các cảnh báo về tiến độ, chi phí, khối lượng…
Thiết lập linh hoạt​

Đồng bộ lịch làm việc

 • Cơ chế lên lịch nhắc thời hạn của từng hoạt động theo từng dự án chung, dự án cá nhân hoặc Không theo dự án linh hoạt theo lựa chọn của người dùng
 • Cơ chế hiển thị lịch theo giai đoạn hoặc theo hạn hoàn thành
 • Cơ chế nhìn lịch của nhiều cá nhân cùng một lúc
Đồng bộ lịch làm việc​

Quản lý dễ dàng mọi hoạt động của
doanh nghiệp với digiiMS

Phone
Zalo
Messenger
Messenger
Phone
Zalo