0963 63 60 66

CMCN 4.0

12 Tháng Tư, 2019
Thời 4.0, doanh nghiệp nên bắt đầu chuyển đổi số từ đâu?

Chuyển đổi số thời 4.0, doanh nghiệp nên bắt đầu từ đâu?

Số hóa doanh nghiệp là xu thế không thể đảo ngược, tuy nhiên, để chuyển đổi số thành công, doanh nghiệp nên bắt đầu từ đâu?
21 Tháng Ba, 2019
Cách mạng công nghiệp 4.0

Cách mạng công nghiệp 4.0: Đường ngắn nhất để doanh nghiệp bứt phá

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0  với sự đột phá của Internet và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi nền sản xuất, tác động […]
18 Tháng Ba, 2019
chuyển đổi số trong công nghệ 4.0

Doanh nghiệp và nghệ thuật chuyển đổi số

Doanh nghiệp ở quy mô nào phù hợp để chuyển đổi số không phải là bài toán khó nhất nhưng việc tìm ra nghệ thuật chuyển […]
16 Tháng Ba, 2019
Quá trình phát triển của quản trị nhân sự

Quản trị nhân sự trong giai đoạn CMCN 4.0 – sự lột xác

Quản trị nhân sự trong CMCN 4.0 – Sự lột xác Quản trị nhân sự (QTNNL) thế giới từng được xác định có 11 chức năng […]
11 Tháng Ba, 2019

Xu hướng Quản trị nhân sự trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0

Theo nghiên cứu của Deloitte (Deloitte’s fifth annual Global Human Capital Trends report and survey), ảnh hưởng của Cách mạng công nghiệp 4.0 và sự xuất […]