chia sẻ tri thức

22/03/2023
Phương pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp là gì?  Phương pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp hiệu quả?

Văn hóa doanh nghiệp là những giá trị cốt lõi được xây dựng và hình thành trong công ty. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp rất […]
02/11/2022

OOC Đào tạo phần mềm nhân sự digiiHR cho sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Vào sáng 2/11/2022, OOC vô cùng vinh dự khi kết hợp với Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân tiến hành đào tạo Phần mềm quản […]
31/10/2022

Mô hình 9 hộp trong Quản trị tài năng (9 Box grid for talent management)

Mô hình 9 hộp (9 Box grid) trong Quản trị tài năng là gì là gì? Vậy thì mô hình 9 hộp trong Quản trị tài […]

Contact Us