Khách hàng

29/08/2023
Phần mềm đánh giá năng lực cho Công ty Vận tải biển VIMC

Phần mềm Đánh giá năng lực cho Công ty Vận tải biển VIMC

Công ty Vận tải biển VIMC tin tưởng và tiếp tục sử dụng Phần mềm Đánh giá năng lực digiiCAT để đánh giá năng lực nhân […]
10/10/2022
digiiCAT - Phần mềm Đánh giá năng lực

Triển khai Phần mềm Đánh giá năng lực cho Công ty Vận tải biển VIMC

Phần mềm Đánh giá Năng lực digiiCAT được thiết kế dựa trên phương pháp đánh giá năng lực theo hành vi. Qua khoảng thời gian trao […]
23/09/2022

Triển khai phần mềm đánh giá năng lực cho doanh nghiệp hàng hải – VIMADECO

Triển khai phần mềm Đánh giá Năng lực cho doanh nghiệp hàng hải – VIMADECO Tiếp nối chuỗi triển khai các phần mềm tới doanh nghiệp, […]
23/09/2022
Phần mềm đánh giá năng lực cho Công ty Hóa chất VietChem

Triển khai Phần mềm Đánh giá Năng lực digiiCAT cho Công ty Hóa chất VietChem

Công ty CP XNK Hóa chất và Thiết bị VietChem kí hợp đồng sử dụng phần mềm digiiCAT với OOC từ ngày 05/09/2022. OOC cung cấp […]
20/05/2022
VietCredit sử dụng phần mềm digiiCAT đánh giá năng lực nhân viên

Cung cấp phần mềm quản lý năng lực nhân viên digiiCAT cho Viet Credit

Ngày 10/05/2022, Tín Việt chính thức sử dụng phần mềm quản lý năng lực nhân viên digiiCAT cho Công ty Tài chính có thời hạn của […]

Contact Us