Triển khai KPI

19/04/2024
Giải pháp triển khai KPI thành công tại doanh nghiệp

Giải pháp triển khai KPI thành công tại doanh nghiệp

Triển khai KPI – OKRI có thực sự khó? KPI có thực sự đã hết thời hay đó chỉ là lập luận của những nhà quản […]
12/04/2024
Xu hướng triển khai KPI - OKR tại doanh nghiệp

Xu hướng triển khai KPI – OKR tại doanh nghiệp

Gần đây, OKR nổi lên như một phương pháp quản lý mới mang lại hiệu quả cao và đơn giản trong thực hiện, được nhiều người […]
14/10/2023
Triển khai phần mềm KPI

Triển khai phần mềm KPI – 16 kinh nghiệm xương máu 2023

Triển khai phần mềm KPI chưa bao giờ là dễ dàng đối với doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể gặp khó khăn vì chính sự phức […]
21/08/2023
Xây dựng và triển khai KPI tại doanh nghiệp

Phương thức xây dựng và triển khai KPI tại doanh nghiệp

KPI – Key Performance Indicators hay Chỉ số Hiệu suất Trọng yếu –là công cụ quản lý thực thi chiến lược và hiệu suất được sử […]
01/02/2023
Triển khai Phần mềm đánh giá KPIs thành công

Top 10 lưu ý “vàng” để triển khai Phần mềm quản lý KPIs thành công

Có rất nhiều doanh nghiệp đã và đang triển khai phần mềm KPI. Phần mềm KPI là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành mục […]

Contact Us